Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Femmes for Freedom

Locatie:

Den Haag, Nederland

We willen de burgemeester van Utrecht vragen over te gaan tot sluiting van AlFitrah Moskee en willen hiervoor een handhavingsverzoek indienen. Voor deze juridische strijd vragen we jullie een donatie te doen. Jullie bijdrage helpt ons dit doel te verwezenlijken. Alvast ontzettend bedankt!


Femmes for Freedom wil dat de burgemeester van Utrecht gaat optreden tegen AlFitrah Moskee en indien nodig een rechtszaak starten. Uw bijdrage helpt ons de proceskosten te betalen. Femmes for Freedom zet zich in tegen alle vormen van onvrijheid, ongelijkheid, onveiligheid en geweld tegen vrouwen. De Stichting streeft volledige naleving en handhaving van het VN-Vrouwenverdrag na. Femmes for Freedom is geen religieuze of antireligieuze organisatie. We zijn voor godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dit betekent niet dat religieuze leiders en instellingen in naam van het geloof geweld tegen vrouwen mogen propageren en plegen.  Derhalve heeft Femmes for Freedom aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee en haar bestuurders 

Toen het ons duidelijk werd dat de AlFitrah Moskee vrouwelijke genitale verminking aanbeveelt, polygame en illegale sharia huwelijken propageert en vermoedelijk structureel lijkt te sluiten, hebben wij gedaan. Op die manier willen we deze uitspraken aan het strafrecht laten toetsen.

Maar, we willen ook de burgemeester van Utrecht en de bestuursrechter vragen over te gaan tot sluiting van de moskee en willen hiervoor een handhavingsverzoek indienen. Voor deze juridische strijd voor de handhaving van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen vragen we jullie een donatie te doen, opdat de burgemeester en indien nodig de rechter voor eens en altijd kan aangeven of dit soort uitspraken getolereerd worden. Jullie bijdrage helpt ons dit doel te verwezenlijken. Alvast ontzettend bedankt.

€ 5.285 van € 5.000
105.7% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.