Maatschappij   

Aangemaakt door :

Blevins Franks Charitable Foundation

Locatie:

, Malta

Painting the Firm Red is een bewustwordingsdag voor de Blevins Franks Charitable Foundation.


De Blevins Franks Charitable Foundation is in 2017 opgericht met als doel de minderbedeelden te steunen door middel van kleine donaties aan lokale goede doelen, goede doelen of individuen in de gebieden waar we actief zijn.

Tot op heden is de Foundation voornamelijk gefinancierd door bijdragen van medewerkers, donaties van onze zakenpartners en lokale fondsenwervingsactiviteiten, en Blevins Franks als bedrijf heeft genereus toegestemd om alle fondsen die zijn ingezameld via personeelsdonaties en fondsenwervingsevenementen te compenseren.

Het comité bestaat uit medewerkers van onze Europese vestigingen die elk kwartaal bijeenkomen om donatieverzoeken te beoordelen en fondsen te verdelen. Bij het overwegen van donaties werkt het Comité binnen overeengekomen parameters om de levensduur van de Stichting zelf te waarborgen.


€ 1.785

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.