Dieren   

Aangemaakt door :

stichting paardenopvang de paardenhoefjes

Locatie:

Oosthuizen, Nederland

sinds 2019 zijn wij met paardenopvang de paardenhoefjes actief met het opvangen van verwaarloosde paarden en paarden waar hun eigenaar niet langer voor kan zorgen. dit doen wij met een groep van 10 vrijwilligers die allemaal het beste met de paarden voor hebben

Sinds 2019 zijn wij met Paardenopvang De Paardenhoefjes actief met het opvangen van verwaarloosde paarden en paarden waar hun eigenaar niet langer voor kan zorgen. Dit doen we met een groep van zo'n 10 vrijwilligers die allemaal het beste met de paarden voor hebben. Er komt echter naast de beste bedoelingen en goede zorgen, nog heel veel bij het opvangen van de paarden kijken. Denk hierbij aan kosten voor het voer, maar ook kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts of de hoefsmid.  

  

Daarnaast proberen wij de paarden weer te herplaatsen als ze voldoende opgeknapt zijn. Dit herplaatsen doen wij met een adoptiecontract, waar een terugbrengclausule staat opgenomen. Deze clausule houdt in, dat wanneer de nieuwe eigenaar niet langer de mogelijkheid heeft om voor het paard te zorgen, het paard weer terugkomt in de opvang. Dit om te voorkomen dat het dier in het handelscircuit terechtkomt. Met name voor paarden die bijvoorbeeld een blijvende blessure hebben, is dit zeer belangrijk. Anders is er het risico dat het paard uiteindelijk toch weer bereden gaat worden door een nieuwe eigenaar, met veel dierenleed tot gevolg. Om deze reden moeten we altijd enkele plekken vrijhouden voor het geval een paard terugkomt. Meer informatie over onze opvang vindt u hier www.depaardenhoefjes.com 

  

Huidige situatie 

Tot nog toe hebben wij alle kosten zelf gedragen. En het was het waard. 

Door het grote aantal aanvragen dat wij momenteel binnenkrijgen, is dit echter niet langer te mogelijk. Mede gezien COVID-19, kunnen steeds meer mensen de kosten zelf niet meer dragen. Dat is helaas ook een landelijke trend, te zien aan het stijgende aantal verwaarloosd aangetroffen paarden in Nederland in de laatste maanden. Wij hebben hier ook mee te maken. 


Op de foto ziet u een voorbeeld van een paard dat ruim 20% lichaamsgewicht te kort kwam, toen ze bij ons werd gebracht. Inmiddels is zij zoals u eveneens kunt zien, weer volledig in goede gezondheid. Dat is waar we het allemaal voor doen en waar we onze middelen voor nodig hebben. Een ander voorbeeld van een typisch geval waar wij mee van doen hebben is een paard waar een gezin financieel niet meer voor kon zorgen. Na het paard overgenomen te hebben en te laten checken door zowel dierenarts als hoefsmid, bleek dat het dier dusdanige zweren in de hoeven en artrose in de benen had, dat ze niet pijnvrij door het leven kon gaan. Hierop hebben wij haar in laten slapen. Kosten aan dierenarts en hoefsmid: ruim € 1.500,-. Dat zijn kosten die wij zelf dragen en die de oude eigenaar weigerde (deels) te bekostigen. 

  

Verzoek om ondersteuning 

Omdat, zoals bovenstaand aangegeven, het aanzienlijk krapper wordt om met name de dagelijkse zorg voor de opvangpaarden te bekostigen, vragen wij uw hulp. In de winter is meer hooi nodig omdat paarden hun voedingsstoffen niet uit het gras kunnen halen. Door het geven van hooi en krachtvoer (biks) zorgen wij dat ze toch worden voorzien van een gezonde voeding. Helpt u ons mee dit te bekostigen?


  • Voor € 4 kunnen wij een paard een dag van voer voorzien.
  • Voor € 28 kunnen wij een paard een week lang van voer voorzien
  • Voor €125 kunnen wij een paard een maand lang van voer voorzien


Alvast heel hartelijk dank namens de paarden!


€ 1.930
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.