Anders   

Aangemaakt door :

cissy van dijk

Locatie:

Gendringen, Nederland

Geachte Heer/Mevrouw  

Dank U voor het lezen van mijn doneeractie 

Mijn Naam is Cissy en Ik ben een WhyDonate gestart omdat ik opzoek ben naar een resterend kapitaal van 500.000 Euro 

voor een overname (koop) van een Mega Club/Discotheek.  

De Mega Club ligt in Duitsland, net over de grens bij Enschede Almelo Oldenzaal Hengelo, en word compleet met inventaris overgenomen. De Club bestaat uit 4 verschillende Area´s ,Main Area Hardstyle/Hardcore/Frenchcore, Second Area R&B, Apreski Hut and a Hard Rock Cafe 

Elke Donatie is van Harte Welkom, maar ik geef U graag iets terug, Elke Persoon die een Donatie boven 500 de Euro doet krijgt een plekje op de Wall Of Fame, Uw naam wordt gegraveerd op een Goudkleurig Metalen plaatje Uw naam wordt vereeuwigd op de Wall of Fame! 

En natuurlijk ben ik bereid om U daarvoor een onvergetelijke avond in deze Club voor terug te geven!!  

 

Bronzen Pakket 100 euro Donatie 

Gratis Entree  

Gratis Soft Drinks de gehele avond 

(Frisdrank en Bier) 

Gratis Eten Restaurant (1x per persoon) 

 

Zilver Pakket 250 euro Donatie 

Gratis Entree 

Gratis Soft Drinks de gehele avond 

(frisdrank en Bier) 

2 Flessen Sterke Drank of Champagne 

Gratis Eten Restaurant (1x per persoon) 

 

Gouden Pakket 500 euro Donatie 

Gratis Entree 

Gratis Drank de gehele avond 

(incl Sterke Drank) 

Gratis Eten Restaurant onbeperkt 

Uw naam gegraveerd op the Wall of Fame 

 

 

VIP Package 1000 euro Donatie (MAX 50 personen) 

VIP Room Main Area! 

Gratis Entree 

Gratis Drank de gehele avond 

(incl Sterke Drank) 

Bottle Service in de VIP Room 

Eigen Serveerste

Gratis Eten Restaurant onbeperkt 

Uw naam gegraveerd op the Wall of Fame 

U krijgt een Bandje om de pols en u kunt overal in de club Drankjes krijgen, 

deze worden geserveerd in een glas! Alleen in the VIP Ruimte in the Main Area 

krijgt U Bottle Service, (Flessen Drank greserveerd aan Tafel) 

 

Als u een Donatie doet en graag gebruik wilt maken van 1 van de bovenstaande Pakketten,  

dan kunt u na Donatie mij E-Mailen op [email protected] om uw Reservering vastteleggen. 

Wij hebben de volgende Datums beschikbaar gemaakt 

 

Zaterdag 4 Februari 2023 

Zaterdag 11 Februari 2023 

Zaterdag 18 Februari 2023 

Zaterdag 25 Februari 2023 

 

Ik ga ervan uit dat de Corona Regels inmiddels versoepeld of afgeschaft zijn en iedereen zonder restricties de Club bezoeken kan. 

Mocht dat niet het geval zijn dan zal er natuurlijk een gepaste oplossing gezocht worden!! 

 

Overige Informatie 

Parkeerplaats 25000m2 

Oppervlakte 4000m2 

Ruimte voor 4000 Personen 

Area/Zalen 4 

Restaurant 1 

Cafetaria 1 

keukens 2 

Overname Datum 01-01-2023 

 

Benodigd Kapitaal 500.000 Euro! 

 

 

English Translation Below 


Dear Sir/Madam, 

Thank you for reading my donation

My Name is Cissy and Ive started a WhyDonate because I am looking for a remaining capital of 500,000 Euros, for a takeover (purchase) of a Mega Club/Discotheque.The Mega Club is located in Germany, just across the border at Enschede Almelo Oldenzaal Hengelo, and will be taken over complete with inventory. The Club consists of 4 different Areas , Main Area Hardstyle/Hardcore/Frenchcore, Second Area R&B , Apreski Hut and a Hard Rock Cafe.

Every Donation is very welcome, but I am a person who likes to give something back, Every Person who makes a Donation above 500 euros gets a place on the Wall Of Fame, Your name will be engraved on a Gold-coloured Metal plate Your name will be immortalized on the Wall of Fame in my Club!

And of course I am willing to give you an unforgettable evening in this Club in return!! 


Bronze Package 100 euro Donation 

Free entrance 

Free Soft Drinks all evening (Soda and Beer) 

Free Food Restaurant (1x per person)


Silver Package 250 euro Donation 

Free entrance 

Free Soft Drinks all evening (soft drinks and beer) 

2 Bottles of Spirits or Champagne 

Free Food Restaurant (1x per person)


Golden Package 500 euro Donation 

Free entrance 

Free Drinks all evening (incl spirits) 

Free Food Restaurant unlimited 

Your name engraved on the Wall of Fame


VIP Package 1000 euro Donation (MAX 50 persons) 

VIP Room Main Area! 

Free entrance 

Free Drinks all evening (incl spirits) 

Bottle Service in the VIP Room 

Own Waitress 

Free Food Restaurant unlimited

Your name engraved on the Wall of Fame 

You get a wristband and you can get drinks all over the club,these are served in a glass! Only in the VIP Area in the Main AreaYou will receive Bottle Service, (Bottles of Beverage Reserved at the Table) 


If you make a Donation and would like to use 1 of the above Packages,then after Donation you can E-mail me at [email protected] with proof of donation to confirm your Reservation, 

We have made the following dates available: 


Saturday 4 February 2023

Saturday, 11 February 2023 

Saturday, February 18, 2023 

Saturday 25 February 2023


I assume that the Corona Rules have now been relaxed or abolished and everyone without restrictionscan visit the Club.If that is not the case, an appropriate solution will of course be sought! 


Other information 

Parking space 25000m2

Surface 4000m2

Room for 4000 

PeopleArea/Rooms 4

Restaurant 1

Cafeteria 1

kitchens 2


Acquisition Date: 01-01-2023


Required Capital 500,000 Euros


€ 150 van € 500.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.