Maatschappij   

Aangemaakt door :

Houd Nuenen Leefbaar

Locatie:

Nuenen, Nederland

Het Collectief is een informele vereniging van een vijftiental bezorgde burgers en buurt-/ sportverenigingen. Bezorgd over het ongelimiteerd faciliteren van doorgaand verkeer door Nuenen c.a.. Dit jarenlange beleid van het gemeentebestuur willen wij beïnvloeden in een richting die wel gedragen wordt de Nuenense bevolking: minder verkeer door Nuenen, regionaal verkeer wordt niet ongelimiteerd gefaciliteerd met als resultaat meer verkeersveiligheid, minder geluidsoverlast, minder fijnstof. Dit beïnvloeden kost geld. We hebben daarvoor €2500 nodig. Gaat u u ook voor een gezond, veilig, rustig en dorps Nuenen? Help ons dan met een financiële bijdrage.


Wat gaan we doen met uw bijdrage? Omdat een deel van onze handeling afhangen van een verrassingseffect, kunnen we niet teveel vertellen, maar al onze acties zullen bijdragen aan het uitdragen van onze boodschap om draagvlak onder de Nuenense bevolking te krijgen en druk op de politiek uit te oefenen. Op de site https://www.OnbereikbaarNuenen.nl doen wij verslag van al onze activiteiten.

€ 1.585 van € 2.500
63.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.