Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

NICU LUMC

Locatie:

Paramaribo, Suriname

Noodkreet uit Suriname

Grote zorgen rondom Neonatale (IC)-zorg in Suriname


Vanuit het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) bereiken ons de berichten dat de neonatale zorg zich op een zeer zorgelijk vlak begeeft. Eén van de werkzame kinderartsen aldaar spreekt met: 'Het lijkt hier het einde van de wereld’ zijn grote zorgen uit rondom de zorg voor de allerkleinsten op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit). De nood is hoog, de situatie schrijnend voor deze uiterst kwetsbare patiënten categorie.


Deze situatie grijpt ons, als professionals van de NICU vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), aan. Wij zien elke dag op de NICU in het LUMC, hoe hard de zorg voor de allerkleinsten nodig is. In Paramaribo is echter een groot tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel en essentiële hulpmiddelen. Hierdoor is de uitvoering van IC zorg voor de allerkleinsten voor een deel praktisch onmogelijk. 


Door het ontbreken van deze capaciteit overlijden er onnodig premature- of ernstig zieke pasgeborenen. Het is tijd om hierin een verschil te gaan maken. Vanuit het LUMC willen wij de zorg in Suriname ondersteunen.


Helpt u mee? Door te doneren krijgen pasgeborenen in Suriname een eerlijke kans en wordt onnodige kindersterfte voorkomen! 


Door uw bijdrage zullen de essentiële medische materialen die worden gemist aangevuld worden. Daarnaast zullen wij, 2 Physician Assitants (PA’s) en 3 NICU-verpleegkundigen vanuit het LUMC, naar Paramaribo vertrekken. Voor bed-side teaching aldaar. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Het sponsorgeld wordt enkel besteed aan de essentiële materialen en het onderwijsmateriaal ter verbetering van de zorg. 


Met uw bijdrage maakt u een groot verschil voor de allerkleinsten!  


N.B. :   De Stichting Suridocs, waar uw gift naar overgemaakt wordt, heeft een ANBI status.

Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.


€ 35.606 van € 50.000
71.2% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.