Dieren   

Aangemaakt door :

Ronald Onck

Locatie:

, Australië

Noodhulp voor de stichting animals Australia. Zij zorgen voor de nodige hulp voor de dieren die gevangen zitten in de bosbranden. Inmiddels zijn er meer dan 500 miljoen dieren gedood door dit natuurgeweld

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. Dieren die het vuur niet voor kunnen blijven zijn massaal gedecimeerd. Behalve dat trage dieren zijn ingesloten door de vuren zijn er ook nog eens vele miljoenen omgekomen door de aanhoudende droogte. Voedsel is schaars en veel dieren zijn aan het einde van hun krachten, aldus ecologen.


animals australia is een stichting die zich belangeloos inzet voor de noodhulp aan alle dieren in nood in Australië. Van brandwonden verzorging tot aan noodopvang, van noodzakelijk voedsel tot aan medische zorg. Elke euro helpt, elke euro maakt het verschil.


j

€ 25 van € 25
100% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.