Mensenrechten   

Aangemaakt door :

IMAS Marokko

Locatie:

, Sri Lanka

Hallo allemaal! 

Wij zijn Sunesha, Devika en Fé. We zitten in 4 HAVO op het Wolfert Tweetalig. Voor het vak maatschappijleer moeten wij een groepsproject maken. Hiervoor hebben wij besloten NONA Foundation te steunen en ons doel te richten op het inzamelen van geld. 

Wat is NONA Foundation?

''Het leven van meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel kansrijk en betekenisvol maken; een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid.'' 

In Sri Lanka zijn veel meisjes slachtoffer van seksueel misbruik. Deze meisjes worden vaak afgestoten door hun familie en belanden zonder steun in deze moeilijke tijd. Veel van deze meisjes worden gedurende een bepaalde periode opgevangen in een opvanghuis van de overheid. Als ze 18 jaar worden moeten ze echter het huis weer verlaten om plaats te maken voor nieuwe meisjes. Dat op zich is al schrijnend, maar veel erger is nog dat deze meisjes vervolgens in veel gevallen weer op straat terecht komen, nergens heen kunnen, geen thuis meer hebben en als gevolg daarvan binnen de kortste keren weer in circuits terecht komen waar ze opnieuw worden uitgebuit.  NONA Foundation wil er voor zorgen dat deze meisjes een zelfstandige plek krijgen om te wonen, een opleiding te beginnen of zelfstandig met een klein bedrijfje aan het werk kunnen gaan. Op deze manier hebben inmiddels vele meisjes een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

http://www.nonafoundation.com/

Wij en NONA zouden het erg op prijs stellen als u hierbij helpt. Elke donatie is welkom, alvast bedankt voor uw steun! 

'“It is our duty to stand up for humanity. Step in and correct things that are wrong.” 

― Leymah Gbowee

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hello everyone!

We are Sunesha, Devika and Fé. We students at Wolfert Bilingual (4 HAVO). Voor the subject Global Perspectives we had to make a group project. Therefore we decided to support NONA Foundation and focus our goal on raising money. 

What is NONA Foundation?

''The lives of girls who are victims of sexual violence and make human trafficking promising and meaningful; a life with freedom, justice and human dignity.''

In Sri Lanka, many girls are victims of sexual abuse. These girls are often rejected by their families and end up without support in this difficult time. Many of these girls are taken care of in a government shelter for a certain period of time. However, when they turn 18, they have to leave the house to make room for new girls. That in itself is poignant, but much worse is that in many cases these girls then end up on the street again, cannot go anywhere, have no home anymore and as a result are returned to circuits where they will be reunited in no time exploited. NONA Foundation wants to ensure that these girls get an independent place to live, to start an education or to work independently with a small company. In this way, many girls have now been able to build a new life.

http://www.nonafoundation.com/

We and NONA would appreciate your help. Every donation is welcome, thank you in advance! 

'“It is our duty to stand up for humanity. Step in and correct things that are wrong.” 

― Leymah Gbowee

For our Global Perspectives project we decided to raise money for the foundation NONA. Help us with our project and donate! Voor ons maatschappijleer project hebben wij besloten om geld in te zamel voor de foundation NONA. Help ons en doneer!

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.