Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Tomas Del Consuelo Veiga Morales

Locatie:

Madrid, España

De kwestie van corruptie is een onderwerp dat vaak in alle publieke en private media wordt genoemd en er lijkt geen twijfel over de betekenis ervan te bestaan. Deze zekerheid wordt echter afgezwakt wanneer men probeert de analyse te verdiepen en twijfels rijzen over wat onder corruptie moet worden verstaan.

Een vrij algemeen criterium lijkt te begrijpen dat het een misbruik is dat een persoon of entiteit, om privévoordelen te verkrijgen, verricht met betrekking tot de macht die hem is toevertrouwd. En dit omvat zowel financiële als reële voordelen.


Geen corrupte banken meer Geen corrupte politici Geen corrupte bedrijven Geen corrupte rechters Geen drugshandelaren, mensen, wapens enz.
€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.