Maatschappij   

Aangemaakt door :

Dorpsraad Pannerden

Locatie:

Pannerden, Nederland

Een AED, daar red je levens mee! 


Een goedwerkende AED kan van levensbelang zijn. De huidige AED is door ouderdom afgeschreven en ook was er geen plan om het onderhoud te financieren. De Dorpsraad heeft het op zich genomen om Pannerden weer te voorzien van een goed werkende AED, inclusief een onderhoudsplan. 


De dorpsraad heeft geïnventariseerd wat er nodig is om nu een nieuwe AED aan te schaffen en deze de komende 10 jaar te voorzien van onderhoud. Een AED gaat 10 jaar mee. In het nieuwe plan is ook opgenomen dat er gelijk gespaard wordt voor een nieuwe AED over 10 jaar.

Om dit plan te financieren is een bedrag nodig van 5700 euro.


Er zijn al twee mooie toezeggingen gedaan. Vanuit de supportersvereniging van RKPSC is een bijdrage van 1000 euro toegezegd.

Daarnaast heeft de COOP Pannerden toegezegd 10 jaar onderhoud ( t.w.v. 1560 euro) te willen financieren. Wij willen zowel de supportersvereniging als de COOP bedanken voor deze prachtige bijdragen!


Daardoor kan het streefbedrag van deze crowdfunding verlaagd worden naar 3140 euro. Door middel van deze crowdfunding actie hopen we dit bedrag bij elkaar te krijgen. We hopen dat jullie een financieel steentje willen bijdragen zodat we samen goede hulp kunnen verlenen in geval van nood. 


Een HARTelijke groet van de Dorpsraad  

€ 3.165 van € 3.140
100.8% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.