Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Vrijhaven

Locatie:

Uithoorn, Nederland

Stichting Vrijhaven zet zich in om jongeren in de leeftijd van 15 - 25 te leren dat zij zichzelf kunnen zijn. Op een plek die aanvoelt als een thuis maar waar de plichtmatigheden van thuis niet aanwezig zijn. Een plek voor henzelf, ingericht door en met elkaar. Om in deze tijden ook juist te verbinden met elkaar en te leren van elkaar. Spelenderwijs en ontdekkend uit te vinden waarom hij of zij en ieder mens er toe doet.


Momenteel richten we een soort verlengde woonkamer in waar jongeren bij elkaar kunnen zijn om te zijn. Een creatieve sfeer. Veiligheid, kracht en gelijkwaardigheid. De ruimte waar zij zijn, ademt leren. Op zoveel verschillende vlakken. Leren wordt hier opnieuw ontdekt en wordt elke dag opnieuw gedefinieerd. Vanuit intrinsieke motivatie, gevoed door actualiteit en nieuwsgierigheid. Verschillende grote thema’s (te denken valt aan onder meer aan duurzaamheid, seksualiteit, politicologie, bewustzijn, breinwetenschap, creativiteit.) worden,  afgestemd op de behoeften van de jongeren, aangeboden. Door deze thema’s onderdeel te maken van het dagelijks leven van de jongeren, verbreden we hun wereldbeeld.


Daarbij zijn er aan Vrijhaven professionals verbonden die de jongeren, desgewenst, op maat kunnen begeleiden. Te denken valt hierbij aan

huiswerkbegeleiding, coaching, kunsteducatie, creatieve workshops, muziek, etcetera.


De jongeren van Vrijhaven krijgen uitgebreide mogelijkheden om zichzelf te vormen. Los van dat wat van hen verwacht wordt

vanuit de maatschappij waarin zij opgroeien, kunnen zij in veiligheid en vertrouwen zichzelf ontdekken. Een krachtig vertrekpunt voor een leven vol zelfvertrouwen en authenticiteit. Leven zoals jezelf.


Ook voor de ouders is het prettig dat hun kind een plek heeft waar het andere activiteiten en mogelijkheden aangeboden krijgt dan thuis. Dat hun kind kan kennismaken met andere denkbeelden en idealen. Zeker in deze tijden waar de druk op gezinnen en op ouderschap hoog is, is het voor de ouders goed als er ruimte geboden wordt waar hun kind kan zijn. Waar er andere volwassenen zijn die zich ook bekommeren om hun kind. De meeste ouders die ik spreek geven aan dat zij zich bij tijd en wijle onzeker voelen over hun ouderschap. Het gevoel van er niet alleen voor te staan, zal voor de ouders verlichtend werken. Zoals een oud Afrikaans gezegde zegt: “It takes a village to raise a child.” 

€ 25 van € 30.000
0.1% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.