Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Asmik

Locatie:

, Armenië

Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen (met name jeugdigen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleert en realiseert. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten


De doelstelling van de Mobiele team Asmik/Armenië (MTA) is om arme, jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking thuis te bezoeken en hen zodanig hulp te verlenen w.o. fysiotherapie, ambulante gezinshulp, psychologische zorg en ergotherapie, dat hun kwaliteit van leven in een latere fase significant toeneemt. Verder willen we met het te ontwikkelen project een voorbeeldfunctie bekleden om zodoende het project te verduurzamen in Armenië.


Het idee is om een groep medische specialisten periodiek langs een aantal jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te sturen en de medische zorg aan te bieden die zij nodig hebben. Dat kan variëren van - fysiotherapie: mobiliteit vergroten en voorkomen van vergroeien, - ergotherapie: hoe om te gaan met de handicap - logopedie - sociale hulp: hoe krijg ik mijn leven op orde als individu en/of als gezin - psychologische begeleiding -ambulante gezinszorg gericht op het bekwamen van de ouders zelf. Per bezoek moet er een auto worden gehuurd eventueel met een chauffeur .Daarnaast moet een opklapbare behandeltafel aangeschaft worden ter behandeling van de mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.


Ook wordt er speciaal speelgoed voor de kinderen aangeschaft en gegeven. Voor alsnog 2x per week een 2 ½ jaar lang, waarbij het de bedoeling is dat de ouders leren van de specialisten en dat met de tijd de bezoekfrequentie teruggebracht kan worden. Er is een termijn van 2 ½ jaar gekozen om het project een duidelijke kop en staart te geven. Waarbij een vereiste is dat te behandelen groep mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking geografisch dicht bij elkaar wonen om de reisafstand te beperken.


Doelgroep

- Jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot 21 jaar

- Ouders met een inkomen van maximaal$ 107 per maand (hen vragen wij geen bijdrage), ouders met een inkomen tussen de € 108,- en $ 250 vragen wij een bijdrage van $10,- per maand in de vorm van een lidmaatschap. Ouders met een inkomen boven de $ 250 vallen buiten ons aandachtsgebied.

- Niet wonende in grote steden maar juist in de arme regio’s waar de infrastructuur niet goed georganiseerd is en waar de gezinnen veelal leven onder armoedegrens

- Zij die op een andere wijze verzorging krijgen d.m.v. woongroepen of andere goede doelenorganisaties vallen buiten ons aandachtsgebied.


€ 275

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.