Maatschappij   

Aangemaakt door :

Mensen van Overal

Locatie:

The Hague, Netherlands

Wie zijn wij? Waarom zijn wij op zoek naar Donateurs? Wil jij ons helpen om structureel activiteiten te blijven organiseren?


Stichting Mensen van Overal probeert een brug te slaan tussen mensen met allerlei verschillende (migratie) achtergronden en de Nederlandse samenleving. 


Wij helpen graag mensen vooruit die vastlopen. Dit doen wij onder andere door middel van praktische hulp door bemiddeling, informatie verstrekking en administratieve ondersteuning. Voel je vrij om ons om hulp te vragen! (Of om ons financieel of praktisch te ondersteunen!)


De stichting is opgericht door Syrische mensen, maar als stichting zijn wij er juist voor iedereen! Onze hulpverlening is altijd beschikbaar in het Nederlands, Arabisch en Engels en op afspraak ook in bijvoorbeeld het Turks, Farsi, Russisch, Frans en Duits.


Onze spreekuren zijn (buiten de coronamaatregelen) elke maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur beschikbaar zonder afspraak. Naast deze spreekuren organiseren wij onder andere taallessen, medische cursussen en verscheidene voorlichtingen.


Heb je vragen? Wil je mee helpen? Heb je zelf een idee of plan waarmee je anderen wilt helpen of integratie in Nederland wilt bevorderen? Laat dit dan aan ons weten! Of doneer via de donatie button onderaan deze campagne!


Tot ziens, online of op locatie. 


www.facebook.com/mensen-van-overal

www.mensenvanoveral.nl

[email protected]

Televisiestraat 2 (2de verdieping, kantoor 214)

2525 KD Den Haag

06-28849589 – 070-2167727


Who are we? Why are we looking for people to donate to our organization? Do you want to help us to stay active and keep organizing activities?


Mensen van Overal as a foundation is trying to build a bridge between people of all kinds of different (migration) backgrounds and Dutch society.


We want to help people who are stuck to move forward. We do this through practical help, mediation, providing information or lending a hand with administration. Always feel free to ask us for help! (Or to support us practically or financially!)


The foundation is founded by people who originate from Syria, but our foundation is for everyone! Our help is always available in Dutch, Arabic and English. We can also provide help in languages such as Turkish, Persian, Russian, French and German, but preferably by appointment only.


We have walk-in consults available (if there are no corona measures) every Monday to Thursday from 10.00 am until 15.00 pm. Besides our walk-in consults we also organize language courses, medical courses for foreign doctors and various informational lectures just to name a few activities.


Do you have any questions? Would you like to help? Or do you have any ideas of your own of how you like to help others (integrate) in The Netherlands? Please let us know! Or donate through the donation button at the bottom of this campaign.


See you soon, online or at our office.


www.facebook.com/mensen-van-overal-ENG

www.mensenvanoveral.nl

[email protected]

Televisiestraat 2 (2nd floor, office 214)

2525 KD Den Haag

06-28849589 – 070-2167727€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.