Maatschappij   

Aangemaakt door :

Linde Dijk

Locatie:

Napels, Italië

For our study we will go to Naples. Here we will meet the founder of the Mammut Foundation. Mammut helps underprivileged children on their way to a future. We as students want to help Mammut by raising money, so we ask you to donate an amount of your choice!!

Beste vrienden,


Met mijn studiegenoten ga ik van 16 maart tot 21 maart voor het vak Global Citizenship naar Napels. Hier gaan we onder andere de

oprichtster van de Mammut Foundation ontmoeten. Deze organisatie helpt kansarme kinderen op weg naar een toekomst, zonder hulp hebben deze kinderen geen toekomstperspectief. Mammut organiseert activiteiten in verschillende achterstandswijken. Kinderen leren hier veel nuttige dingen, denk aan het repareren van fietsen om vervolgens een fietsles te organiseren. Deze activiteiten worden georganiseerd zodat de kinderen zich sociaal goed kunnen ontwikkelen en niet op de straat belanden.


De organisatie wordt niet vanuit de overheid gefinancierd en ze zijn dus volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Wij als studenten willen Mammut graag helpen door geld op te halen, daarom vragen wij via deze weg of u een bedrag naar keuze wil doneren! Samen met alle andere studenten zullen wij de cheque persoonlijk overhandigen in Napels.


Dus no need to concern, help children learn! Donate now

 

Dear friends,

 

Together with my fellow students, I will go to Naples for the Global Citizenship course from 16 March to 21 March. Here we will meet the founder of the Mammut Foundation. This organization helps underprivileged children on their way to a future, without help these children have no future prospects. Mammut organizes activities in different disadvantaged neighborhoods. Children learn many useful things here, such as repairing bicycles and then organizing a cycling lesson. These activities are organized so that the children can develop well socially and do not end up on the street.

 

The organization is not financed by the government and they are therefore completely dependent on donations and volunteers. We as students want to help Mammut by raising money, so we ask you to donate an amount of your choice! Together with all other students, we will personally hand over the check in Naples.

 

No need to concern, help children learn! Donate now

€ 84 van € 100
84% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.