Educatie   

Aangemaakt door :

Oudervereniging Landelijke Steinerschool Voeren

Locatie:

Voeren, België

Een nieuw school initiatief in de Voerstreek


Op de Landelijke Steinerschool Voeren maken kinderen zich lesstof eigen door vooral zelf te doen, te beleven en te ontdekken. Dit doen ze een groot deel van de dag in de buitenlucht. De natuurlijke omgeving biedt tal van mogelijkheden om kinderen niet enkel aan te spreken op hun denken, maar vooral ook het voelen en doen!


De school werkt vanuit de Steiner pedagogiek, met extra aandacht voor natuurbeleving, ecologie en bewegend leren. Kinderen leren zich breed te ontplooien door een rijk kunstzinnig en ambachtelijk aanbod. We hopen met ons onderwijs bij te dragen aan zelfredzame, zelfverzekerde en veerkrachtige jonge mensen.


Op dit moment heeft de school een peuterklas (2,5 tot 4 jaar), een kleuterklas (4 tot 6 jaar) en klas 1 (6 tot 7 jaar) met in totaal een dertigtal kinderen die door een team van 6 leerkrachten worden begeleidt. Daarnaast wordt het school initiatief ondersteund en geholpen door de oudervereniging die mede verantwoordelijk is voor het organiseren van het onderwijs.


De aanstaande verhuizing naar een nieuwe plek


Vanaf volgend schooljaar komt er een bijzondere samenwerking tot stand. De school verhuist van de huidige locatie naar de oude kloostervleugel, inpandig bij Ocura Woonzorgcentrum in 's Gravenvoeren. In deze voormalige oude meisjesschool zal weer dagelijks kindergelach te horen zijn. Het samenbrengen is een unieke kans waarbij de kleine kinderen plezier en vreugde met zich meebrengen voor de ouderen, en andersom de kinderen kunnen genieten en leren van de levenservaring en interactie met de bewoners.


De aanstaande samenwerking biedt zoveel kansen om elkaar, bewoners, kinderen en omwonenden een rijkere leef- en leeromgeving te bieden. Ocura en de Landelijke Steinerschool Voeren bundelen hun krachten samen met plaatselijke initiatieven (Natuurpunt, Gemeente Voeren, …) voor de groene omgeving rondom het klooster waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Zo kan deze samenwerking niet enkel binnen de kloostermuren zijn vruchten afwerpen, maar voor alle Voerenaren.


Sponsoractie: Bouw samen met ons de school


Deze verhuizing en bijkomende verbouwing vraagt niet enkel veel mankracht om het gebouw zo in te richten dat het passend wordt voor de kinderen en klassen van school. Hier is ook extra financiële ondersteuning voor nodig. Wij vragen iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt om een steuntje in de rug te geven. Hierbij is iedere cent welkom! Om een idee te geven wat er nodig is:


0 - 50 euro: Sponsor verf, olie, kwasten en schuurpapier


50 - 100 euro: Sponsor gordijnen voor in de lokalen en in de slaapruimte


100 - 250 euro Sponsor een kindertoilet pot


250 - 500 euro Sponsor nieuwe kozijnen en dubbele beglazing


500 - 1000 euro Sponsor de vloer voor in het klaslokaal


1000 - 2500 euro Sponsor een keukenblok


Handen uit de mouwenVanaf juni starten de werkzaamheden voor het klaarmaken van de klaslokalen. Deze werken zullen tijdens de zomerperiode voortduren. Wie geïnteresseerd is in de vorderingen of het leuk vindt om een handje te helpen, kan vrijblijvend contact opnemen via [email protected]
€ 2.400 van € 15.000
16% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.