Aangemaakt door :

Mirza Ahmad

Locatie:

Amsterdam, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

Over Metakids

Wij geloven dat alle slopende metabole ziekten bij kinderen te behandelen zijn en we rusten niet tot alle kinderen met een metabole ziekte ‘normaal’ kunnen opgroeien.

Dat doen we door geld in te zamelen voor onderzoek. We willen dat zoveel mogelijk metabole ziekten al bij de hielprik ontdekt worden. Zodat er direct behandeld kan worden. Ook willen we ervoor zorgen dat artsen door onderzoek meer behandelmethoden vinden voor metabole ziekten die tot nog toe onbehandelbaar zijn.  

Het geld dat we inzamelen wordt door een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad toegewezen aan onderzoeksprojecten.About Metakids

We believe that all debilitating metabolic diseases in children can be treated and we do not rest until all children with a metabolic disease can grow up "normally". We do this by raising money for research. We want as many metabolic diseases as possible to be discovered at the heel prick. So that treatment can be done immediately. We also want to make sure that researchers find more treatment methods for metabolic diseases that have been untreatable until now. The money that we raise is allocated to research projects by an independent scientific advisory board.


Ondersteuning van onze jaarlijkse liefdadigheidswandeling in Amsterdam op 14 september 2019. We dragen bij aan meer dan acht goede doelen. Ik steun Meta Kids.
€ 155 van € 500
31% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.