Dieren   

Aangemaakt door :

Stichting Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Locatie:

Middelburg, Nederland

De stichting

Lenie ’t Hart Zeehondenfonds heeft als doel het bieden van steun aan personen

en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zee(zoog)dieren

die in problemen zijn gekomen en het verrichten van al wat hiermee verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De stichting

Lenie ’t Hart Zeehondenfonds tracht haar doel te bereiken door onder meer:

-         

Het verzorgen van goede communicatie tussen

overheidsinstanties;

-         

Het verlenen van noodhulp aan en het geven van

voorlichting over zeezoogdieren wereldwijd;

-         

Het bieden van daadwerkelijke steun bij de

opvang van zee(zoog)dieren of bij reddingspogingen van gestrande

zee(zoog)dieren, met als doel de dieren weer vrij te laten in de natuur;

-         

Het beschikbaar stellen van expertise op het

gebied van verzorging van opgevangen zee(zoog)dieren en het gebied van

reddingsacties van gestrande walvisachtigen;

-         

Het beschikbaar stellen c.q. organiseren van

financiële steun aan personen en instellingen die zich inzetten voor het

welzijn van in problemen geraakte zee(zoog)dieren;

-         

Het instellen en onderhouden van een

internationaal kennisnetwerk van experts op het gebied van (verzorging van)

zee(zoog)dieren;

-         

Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en doen

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het belang van zee(zoog)dieren en

hun leefomgeving, alsmede het samenwerken met instellingen en personen die

activiteiten op het gebied van wetenschap ontplooien;

-         

Het opzetten, stimuleren en (doen) uitvoeren van

educatieve projecten voor specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn in of

betrokken zijn bij zee(zoog)dieren, hun leefwijze en hun problemen;

-         

Alle overige (rechts-)handelingen die het doel

bevorderen.

€ 0
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.