Dieren   

Aangemaakt door :

Bijenstichting 'Educatie & Advies'

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

Samen voor de bij, tegen bijensterfte

De bijen in Nederland hebben hulp nodig. Uw hulp. De Bijenstichting biedt u de informatie en ondersteuning om hierin ook een belangrijke rol te spelen.


Al sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor bijen en beschermt hen tegen uitsterven. Wat willen wij?

  • Het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures
  • Stimuleren van initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren
  • Voorlichting geven over wilde bijen

De Bijenstichting biedt één platform waar alle informatie met betrekking tot bijen en hun bescherming te vinden is.

€ 352 van € 1.250
28.2% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.