Klooster Spes nostra Vleuten
Niemand mag honger lijden
Klooster Spes nostra Vleuten
Netherlands, Netherlands
Voedsel & water
Start geldinzamelactie

Deel pagina via:

Wij vragen u een bijdrage te storten voor voedselhulp!

Wij helpen mensen die ons om hulp vragen voor voedsel. Want als R.K. christelijke organisatie willen wij mensen helpen die weinig hebben. Niemand mag honger lijden. Maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wilt u ons help helpen?! 

Bij de zusters smmp mag u er zeker van zijn dat uw donatie voor 100% op de bestemming komt.

Alvast dank.

zr. Lúcia Schnekemberg smmp

Mail ons: zuster.lucia@gmail.com