Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

Klimaatfeiten.nl

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Met uw financiële bijdrage kunnen wij klimaatfeiten.nl in stand houden en verder ontwikkelen!


Kennisplatform


Klimaatfeiten.nl is een kennisplatform waar bezoekers informatie kunnen vinden over de klimaat en milieu die op andere media onderbelicht blijven. Klimaatfeiten.nl maakt kennis op een feitelijke en objectieve manier toegankelijk. Het platform richt zich op studenten en scholieren en daarnaast op journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp.


Op dit moment bestaat in de maatschappij een eenzijdig en sterk versimpeld beeld over de huidige klimaatverandering en in het bijzonder de menselijke uitstoot van CO₂ als alles overheersende oorzaak. Het eenzijdige beeld is er bij de traditionele media, waar nauwelijks ruimte is voor andere geluiden, maar ook in het onderwijs en op veel informatieve websites (inclusief wikipedia). Door dit eenzijdige beeld is er een grote kenniskloof op dit gebied. Veel (ook intelligente) mensen hebben geen idee van de werkelijke omvang, oorzaak en gevolgen van de huidige klimaatverandering en over de effectiviteit en impact van de maatregelen om het klimaat te beïnvloeden. 


Onafhankelijk en betrouwbaar


Klimaatfeiten.nl probeert hier op in te spelen door informatie op een betrouwbare en verantwoorde wijze presenteren met verwijzingen naar onderliggende (wetenschappelijke) publicaties. Het laat de eenzijdigheid en onvolkomenheden van het huidige denken laten zien aan de hand van kennis en feiten. 


Klimaatfeiten.nl ontvangt geen (overheids)subsidies of gelden van belanghebbende partijen. Wij willen dat graag zo houden om maximaal onafhankelijk en objectief te kunnen blijven. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige of periodieke donatie is daarom zeer welkom. Wij gebruiken uw bijdrage voor onder meer het verder ontwikkelen, hosten en onder de aandacht brengen van de website en de aanschaf van wetenschappelijke publicaties.


klimaat opwarming natuur milieu co2 biomassa weer extremen biodiversiteit windmolens


Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.