Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Poppedijn VZW

Locatie:

Veurne, België

Poppedijn VZW werd in juni 2019 opgericht door 3 vriendinnen en telt intussen al 35 betalende leden. Poppedijn VZW is een vereniging die haakwerkjes, geschenkjes, felicitatiekaarten en diverse gadgets maakt. Alles ten voordele van de VZW KinderKankerFonds, die zelf geen acties ondernemen om fondsen te werven. Daarom proberen wij zoveel mogelijk in te zamelen voor de VZW KinderKankerFonds. Tevens worden er evenementen, zoals diners, party’s en recepties uitgevoerd, alsmede lidkaarten van VZW Poppedijn verkocht. De winst van de verkoop van deze producten en evenementen gaat naar de VZW KinderKankerFonds, waarover een samenwerkingscontract bestaat tussen de VZW Poppedijn en de VZW KinderKanderFonds. Deze winsten worden maandelijks betaald aan de VZW KinderKankerFonds. 

Vooreerst dankt het KinderKankerFonds ons (Poppedijn VZW) van harte voor het nemen van intitiatieven ten voordelen van hen. Het KinderKankerFonds is een vereniging zonder winstoogmerk met secretariaat op de campus van het Universitair Ziekenhuis , De Pintelaan 185 te Gent. Zij stellen als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van het betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek. De leden van de vereniging KKF zijn mensen die professioneel of persoonlijk met de problematiek te maken hebben. Hun werk bestaat eruit de fondsen die zij krijgen te gebruiken om de situatie van kinderen en ouders te verbeteren. Dat wil zeggen dat zij zelf geen acties ondernemen om fondsen te werven. 

Daardoor stellen wij ook als doel om zo goed en zoveel mogelijk aan inzamelingsacties mede te werken.

€ 20

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.