Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

stichting Olrik

Locatie:

Wageningen, Nederland

Een nieuw project van stichting Olrik 2022 “Ik Zwem Mee!” 

In Wageningen leven 189 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar onder de armoedegrens. Voor deze kinderen is het door het wegvallen van schoolzwemmen en hoge kosten (€1100 voor diploma ABC) onmogelijk om een zwemdiploma te halen. Ieder kind in Nederland moet net zoals fietsen kunnen zwemmen!

Vanuit stichting Olrik hebben we er afgelopen jaar hard aan gewerkt om zwemles voor deze kinderen te kunnen realiseren. Mede op ons initiatief is er een motie in de Wageningse gemeenteraad aangenomen waardoor alle 6 -jarigen Wageningse kinderen, waarvan de ouders weinig inkomen hebben, zwemles krijgen.  

Als stichting Olrik hebben we een project uitgedacht om ook kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar in de gelegenheid te stellen om een zwemdiploma te behalen. Met zwembad de Bongerd hebben we prijsafspraken kunnen maken voor deze groep kinderen. Het Ik Doe Mee fonds toetst of kinderen voor dit project in aanmerking komen. Ook de gemeente Wageningen draagt bij aan ons project “Ik Zwem Mee!”. Inmiddels hebben we al een groot bedrag aan sponsorgeleden mogen ontvangen. We gaan er van uit dat er zeker 50 kinderen in Wageningen deel gaan nemen aan dit project. 

Wat vragen we nu van U

We missen in onze begroting nog €210 per kind. En juist daarvoor vragen wij uw bijdrage. 

Wilt u dat een Wagenings kind een zwemdiploma ABC kan halen? Maak dan een bedrag over naar stichting Olrik!


Stichting Olrik: NL23 TRIO 0198 4296 14, onder vermelding van Ik Zwem Mee. Elk bedrag is welkom!

Wilt u meer informatie kijk op de site www.ikzwemmee.nl of https://www.stichtingolrik.nl  

 Stichting Olrik heeft de ANBI-status.    


Vragen? Bel gerust!

Kobi van Brakel 06 14069060

Wati Soemantri 06 52006785 

€ 2.833
226 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.