Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

Icewhale Foundation

Locatie:

Groningen, Nederland

De Icewhale Foundation zet zich in voor de toekomst van de IJswalvis. Herstel van de Noordpool-natuur is van groot belang voor het afremmen van klimaatverandering. Na eeuwen walvisjacht gaan we nu op expeditie om walvissen te beschermen.


Draag bij aan de toekomst van de IJswalvis en onze planeet.


In de Trouw van 4 januari 2021: hoe een walvis het klimaat stabiliseert. Mooi interview met onze voorzitter Herman Sips. https://lnkd.in/gwwsNUW


3 days ago


Expedities om de IJswalvissen voor de toekomst te behouden

Om de raadselachtige IJswalvissen te kunnen beschermen is onderzoek dringend noodzakelijk en daar hebben we uw steun voor nodig.


IJswalvissen oftewel Groenlandse walvissen zijn kolossale dieren van 100.000 kilo die meer dan 200 jaar oud kunnen worden. Het is het op een na grootste dier van de wereld (na de Blauwe Vinvis). Maar desondanks is de IJswalvis een bijna vergeten diersoort. Na drie eeuwen walvisjacht, gedomineerd door Nederlandse walvisvaarders, zijn de dieren zeldzaam geworden en nog grotendeels onbekend. Van de 50.000 dieren die rond Spitsbergen leefden zijn er nog maar een paar honderd over.


Onderzoek naar hun leefwijze en leefomgeving is urgent omdat de IJswalvis gebonden is aan het noordpoolijs dat door klimaatverandering snel verdwijnt. Daardoor neemt niet alleen het leefgebied van de IJswalvissen af, maar door het smelten van het poolijs ontstaan ook nieuwe scheepvaartroutes langs de rand van het pakijs, dwars door het leefgebied van de IJswalvissen. Doordat IJswalvissen communiceren met de meest complexe en gevarieerde diergeluiden die er op de wereld bestaan, zijn ze erg kwetsbaar voor verstoring door scheepslawaai.


IJswalvissen trekken in de donkere poolwinter diep het ijs in om zich voort te planten. Juist deze voortplantingsgebieden moeten 'beschermde natuurgebieden' worden. Maar dat kan nog niet omdat we nog niet eens weten waar die gebieden liggen! Daarvoor moeten we dringend op onderzoek,.


Help ons mee om de imposante IJswalvissen voor de toekomst te behouden. Doneer en word ook ICEWHALER!


Herman Sips, Icewhale Foundation

[email protected] 

www.icewhale.nl


Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.