Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Humanitas

Locatie:

Medemblik, Nederland

Home-Start is thuis in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden helpt vastgelopen ouders met een luisterend oor, vertrouwen en tips over praktische opvoedzaken. Home-Start is preventief en het doel is te voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote. Home-Start helpt al meer dan twintig gezinnen in Medemblik en wil dat graag blijven doen in 2021. Doneer en help Humanitas Homestart gezinnen helpen.


Home-Start West-Friesland in zwaar weer

 

Home-Start van Humanitas ondersteunt gezinnen waar sprake is van problemen, bijvoorbeeld bij het opvoeden, geldzorgen of relationeel. Een getrainde vrijwilliger komt (gemiddeld een jaar) een paar uur per week bij het gezin en biedt de ondersteuning waardoor het gezin weer in haar kracht komt. Dit voorkomt zwaardere problematiek. Hierdoor doen uiteindelijk minder ouders een beroep op veel duurdere professionele hulpverlening en hebben kinderen een stabielere thuissituatie. Meer informatie over het project is te vinden op onze website https://www.humanitas.nl/afdeling/west-friesland/activiteiten/home-start-medemblik/ en op www.home-start.nl

 

Start in West-Friesland

Ondanks dat de hulp wordt geboden door vrijwilligers zijn er middelen nodig om Home-Start uit te voeren. Vanaf 2018 heeft de gemeente Medemblik d.m.v. een subsidie in Home-Start geïnvesteerd. We hebben enthousiaste vrijwilligers geworven en geschoold. Daarnaast is Home-Start een logische partner geworden bij opvoedingsproblematiek voor zowel organisaties als ouders. Vanaf dit jaar en verder ondersteunen we 20 tot 23 gezinnen. Doorgerekend gaat om 30 ouders en 50 kinderen op jaarbasis.

 

Gemeente laat het grotendeels afweten

De gemeente Medemblik heeft besloten per 1 januari 2021 de subsidie drastisch te bepreken, omdat de gemeente er financieel slecht voorstaat. Wij vinden dit onbegrijpelijk omdat de investering van de afgelopen jaren teniet wordt gedaan en hierdoor gezinnen in de kou komen te staan. Ouders en doorverwijzers waarderen Home-Start, zo blijkt uit alle evaluaties. Twee weken geleden is Home-Start genomineerd voor de vrijwilligersprijs van Medemblik in de categorie ‘vrijwilligersorganisatie Medemblik 2020’. Dit staat in schril contrast met de keuze van Medemblik om per 1 januari Home-Start nog maar deels te ondersteunen en alle wegen tot groei af te sluiten.

 

Ambitie Humanitas Home-Start

Onze ambitie is om Home-Start beschikbaar te maken in voor alle inwoners in West-Friesland. Gemeente Hoorn heeft aangeven vanaf 2022 in te willen stappen. Daarmee is 2021 een bepalend jaar. Met voldoende middelen kunnen we Home-Start in 2021 in stand houden om vanaf 2022 structureel met gemeenten afspraken te maken.

 

Hulp gevraagd

We zoeken hulp om gezinnen in nood te blijven helpen. Hiervoor hebben we in 2021 een budget nodig van €25.000. Met dit geld kunnen we ook in 2021 gezinnen ondersteunen en bouwen aan Home-Start in meerdere gemeenten in West-Friesland. We starten hiermee, naast de bestaande trajecten in Medemblik, in de gemeente Hoorn.

€ 12.090 van € 25.000
48.4% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.