Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Lieske Dekker

Locatie:

Rhenen, Nederland


Graag wil ik mij aan u voorstellen mijn naam is Lieske Dekker en ik ben moeder van twee prachtige kinderen.

Onze zoon Bart is 29 jaar en heeft een angst/paniekstoornis en autisme. Hij woont zelfstandig samen met zijn hond Gloin, daarbij krijgt hij dagelijkse begeleiding. De dagelijkse begeleiding is voor Bart niet voldoende om zich staande te houden in de maatschappij. Hij heeft de hulp van zijn hulphond heel hard nodig om goed te kunnen functioneren.

Gloin geeft Bart een doel in zijn leven, het zijn echte maatjes. Bart heeft veel steun aan Gloin en het geeft hem de ruimte om zijn zelfstandigheid zelf vorm te geven en daardoor deel te nemen aan de maatschappij.

Gloin voelt Bart zijn spanning aan; door Gloin te aaien en te knuffelen neemt Bart zijn spanning af en kan hij zich weer richten op de activiteit waar hij mee bezig was. Gloin is Bart zijn grote steun en toeverlaat geweest toen hij in 2019 plotseling met een nierziekte in het ziekenhuis terecht kwam. Het zijn twee zware weken in het ziekenhuis geweest. Door Gloin zijn aanwezigheid en steun heeft Bart de moed en kracht weten te vinden om de lichtpuntjes te zien tijdens het traject van ziekenhuisopname en revalidatie.

Het lukt Bart niet om zonder hulphond zelfstandig te reizen of naar een winkel te gaan. Hij zou hierdoor zo overprikkeld raken dat hij vastloopt en in paniek raakt. Als Bart naar buiten moet kan hij zich focussen op Gloin zodat de vele prikkels waar hij buiten last van heeft hem niet blokkeren. Doordat Bart zijn hond heeft kan hij met begeleiding zelfstandig wonen.

Gloin is nu 8 jaar en kan als alles goed blijft gaan werken tot zijn 10e levensjaar. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe pup die samen met Bart het ongeveer 2 jarige traject voor de opleiding tot hulphond kon gaan volgen bij BultersMekke assistancedogs. BultersMekke werkt met een hond die de cursist zelf koopt en eigendom is van de cursist. Verder is het erop gericht om onder intensieve begeleiding van een instructeur van Bultersmekke de pup op te leiden tot officiële hulphond. Verdrietig is het dat de pup die we 4 april gekocht hebben en waarmee Bart een enorme klik had ziek bleek te zijn en waar we na drie intensieve maanden afscheid van hebben moeten nemen. Dit heeft een enorme weerslag gehad op Bart zijn geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Samen met begeleiding is er hard gewerkt om te proberen weer vertrouwen te krijgen om het traject opnieuw te starten met een nieuwe pup. 4 september hebben we een nieuwe pup gekocht die Bart Dain genoemd heeft.

De kosten voor het opleidingstraject Daín is een flink bedrag van €20.000,-. De opleidingskosten voor Gloin hebben we 8 jaar geleden zelf betaald omdat de aanvraag toen nog door het CIZ werd afgewezen. Door de ingewikkelde regelgeving en het feit dat de verschillende overheidsinstanties naar elkaar verwijzen, is ook nu het verzoek om de opleidingskosten voor Daín te vergoeden afgewezen. Omdat het voor Bart heel belangrijk is dat er met het traject voor een nieuwe hulphond kan worden gestart, zijn we desondanks 4 september gestart met de opleiding van Daín. Het zou heel fijn zijn als u in de gelegenheid bent om ons te helpen de opleidingskosten voor Daín bij elkaar te krijgen. We zouden het fijn vinden als u iets zou willen bijdragen. Alle kleine beetjes helpen voor de opleidingskosten van Daín. Via een nieuwsbrief zal ik u tijdens de opleiding van Daín regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen die Daín samen met Bart maakt. Het zou heel mooi zijn als Daín het diploma voor hulphond kan halen en Bart zijn trouwe maatje Gloin over 2 jaar met pensioen kan gaan.


Dus lieve mensen, wij hebben jullie hulp heel hard nodig. Wij hopen dat veel mensen, bedrijven, organisaties ons willen steunen om de benodigde € 20.000,- bij elkaar te krijgen. Volg ons op Facebook Lieske Dekker | Facebook, deel ons verhaal, vertel het aan iedereen die iets voor ons kan betekenen. Alvast heel veel dank.Graag willen we de verkoop van BABY BORN via marktplaats onder uw aandacht brengen, waarvan de opbrengst naar de hulphond gaat.


In november wordt er bij radio Midland aandacht besteed aan deze actie.
€ 11.836

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.