Educatie   

Aangemaakt door :

Team Tuzla Radar

Locatie:

Tuzla, Bosnië en Herzegovina

In juni brengen we met een groep collega's een bezoek aan een school voor kinderen met een verstandelijke beperking in Tuzla. De lesmiddelen zijn beperkter dan in Nederland. Wij delen kennis en expertise met de leerkrachten. Met uw donatie steunt u de school met het aanschaffen van lesmateriaal.

Van 15 t/m 20 juni waren we met een team van collega's, namens #stichtingradar voor een werkbezoek in Tuzla, Bosnië Herzegovina. Een prachtige reis met geweldige collega's.


We bezochten de school en internaat voor kinderen met een beperking, alwaar we ook verbleven. De leerkrachten en het managementteam van de school hadden 4 thema's goed voorbereid en wij konden ons hierop indelen. De hoofdlijn was al van tevoren bij ons bekend gemaakt: sociale inclusie bevorderen middels ondersteunen en begeleiden naar arbeid.


Het waren intensieve dagen met een hele goede wisselwerking en heel veel kennisdeling. 


Bewust van de veel mindere kansen en faciliteiten die kinderen met een beperking ginds ervaren, is het fijn om iets bij te dragen in materiële zin:

we kregen aan het eind van de studiedagen de gelegenheid om de giften uit Nederland te overhandigen: kleding, schriften, pennen, klein schoolmateriaal èn 3 refurbished Ipads. Met gerichte (ook deze doneeractie) en spontane acties wisten we in totaal 1400 bij elkaar te verzamelen waarvan €467 ter plaatse geschikt speelgoed werd gekocht. 

Dank jullie wel vrienden, familie, buren, collega's en bekende en anonieme donateurs  voor jullie bijdrage! 


En natuurlijk alle dank aan de mensen van de school in Tuzla voor de warme ontvangst❤️.

€ 115 van € 1.000
11.5% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.