Noodhulp   

Aangemaakt door :

Stichting Kantje la Vantje

Locatie:

, Oekraïne

Oekraïne en zijn volk zijn ongekende tijden ingegaan met de aanhoudende oorlog. 


Oekraïners hebben hun huizen en hun dierbaren verloren, hebben hun land achtergelaten om veilige havens te vinden in andere steden in Oekraïne en Europese landen zonder dat er iets meer over is. 

KantjeLaVantje is een officiële stichting met twee hoofddoelen; 

- Focus op humanitaire hulp door te voorzien in de noodzakelijke en dringende behoeften van Oekraïense burgers die zich momenteel aan de grenzen bevinden. 

- Voorbereiding van huisvesting Oekraïners op het eiland Schouwen Duivenland, Zeeland, Nederland door in samenwerking met het lokale bestuur in de basisbehoeften te voorzien.

Daarom vertrouwen we erop dat we met uw hulp en solidariteit in staat zullen zijn om in de noodzakelijke behoeften te voorzien om het Oekraïense volk te helpen. 


Ukraine and its people have entered unprecedented times with the ongoing war. 

Ukrainians have lost their homes, their loved ones, left their country behind to find safe havens in other cities across Ukraine and European countries with nothing left.

KantjeLaVantje is an official foundation that has two main goals;

-          Focus on humanitarian aid by providing the necessary and urgent needs for Ukrainian citizens that are currently at the borders. 

-          Preparations of accomodating Ukrainians on the Island of Schouwen Duivenland, Zeeland, The Netherlands by providing the basic needs in conjunction with the local administration. 

Therefore we trust that with your help and solidarity we will be able to provide the necessary needs to assist the Ukrainian people.

We ask you to make a donation to www.KantjeLaVantje.nl€ 6.779 van € 250.000
2.7% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.