Educatie   

Aangemaakt door :

Victoria Vandersteen

Locatie:

Brussel, België

Nederlandse versie (scrollen)


L'apprentissage d'une langue est essentiel pour votre parcours scolaire ainsi que pour votre emploi.

Il y a un manque de cours multilingues de qualité. AleaCours veut changer cela.

Il existe peu ou pas d'opportunités ou d'alternatives pour les enfants, les jeunes et les adultes vivant dans la pauvreté. Ils n'ont pas les moyens d'aller dans un camp linguistique, n'ont pas assez d'argent pour suivre des cours supplémentaires et prennent du retard dans leurs compétences linguistiques parce qu'ils interagissent avec moins de personnes qui parlent l'autre langue. Un manque de capital financier et social.


C'est là qu'AleaCours veut être un soutien, un pont vers plus de connaissances et plus de contacts

sociaux entre les personnes qui parlent le néerlandais, le français et/ou

l'anglais.


Afin de réaliser ce projet, votre don volontaire est plus que bienvenu. Pour plus d'informations,

vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :

[email protected]


Les fonds seront utilisés comme suit pour la période du 23 juin au 30 août 2022:


- Création d'exercices linguistiques en ligne

- Création de vidéos éducatives

- Paiement du professeur


Vous pouvez faire un don aujourd'hui et faire une différence dans la vie de ces jeunes qui ont la

volonté d'aller de l'avant.

Merci pour votre contribution.

Een taal leren is primordiaal voor je schoolloopbaan alsook voor je werk. Er bestaat een gebrek aan kwalitatieve meertalige lessen. AleaCours wil hier verandering in brengen. Er zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die in de kansarmoede leven weinig of geen mogelijkheden of alternatieven. Ze hebben de middelen niet om op taalkamp te gaan, hebben onvoldoende geld om bijlessen te nemen en lopen achterstand op hun taalkennis door met minder mensen die de andere taal spreken om te gaan. Gebrek aan financieel en sociaal kapitaal.


Daar wil AleaCours een steun zijn, een brug vormen naar meer kennis en meer sociaal contact tussen mensen die Nederlands, Frans en/of Engels spreken.


Om dit project te realiseren is uw vrijwillige donatie meer dan welkom.


Voor meer informatie mag u ons steeds mailen: [email protected]


De fondsen zullen als volgt worden gebruikt voor de periode van 23 juni tot 30 augustus 2022:

-       Aanmaak van online taaloefeningen

-       Aanmaak van educatieve video’s

-       Betaling van leerkracht/bijlesgever


U kan vandaag een donatie doen en een verschil maken in het leven van deze jongeren die de wil hebben

om vooruit te gaan.


Bedankt voor uw bijdrage.

€ 10 van € 5.000
0.2% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.