Aangemaakt door :

Kirsten Groeneveld

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

Mensen in Kenia hebben geen voedsel als gevolg van corona. Met deze actie helpen wij deze mensen door hen van voedsel en medicijnen te voorzien. Een primaire levensbehoefte die voor ons vanzelfsprekend is. Voor 6 euro per week kan een heel gezin van voedsel worden voorzien. Alle beetjes helpen dus écht!


For English, scroll down below


Corona raakt iedereen!

Vorig jaar hebben wij de stichting Future4Kids opgericht. In eerste instantie bedoeld om de bouw van een school te realiseren in de sloppenwijken van Nairobi.

En toen…………….kwam corona, ook in Kenia!

De bouw van de school werd even geparkeerd en onze contactpersoon ter plaatse nam het initiatief om hulp te bieden aan de mensen die geraakt zijn door corona door hen van voedsel en medicijnen te voorzien. Een primaire levensbehoefte die voor ons vanzelfsprekend is.

 

Donaties

De afgelopen maanden hebben wij regelmatig donaties ontvangen waardoor wij inmiddels veel gezinnen hebben kunnen helpen. Wekelijks maken wij een klein bedrag over naar onze contactpersoon ter plaatse. Elke twee à drie weken ontvangen wij een terugkoppeling middels foto’s, filmpjes en een verantwoording. Voor 6 euro per week kan een heel gezin van voedsel worden voorzien. Alle beetjes helpen dus écht!


Help je ook mee?

Helaas raakt het geld langzaam op en is Corona nog steeds enorm aanwezig, net als in de rest van de wereld.

De kerstdagen naderen, en deze mensen hebben nog steeds geen toegang tot eten en medicijnen.

Doneer nu en help deze mensen!

We zijn blij met elke donatie, want alle kleine beetjes helpen en zorgen ervoor dat een aantal mensen weer eten, drinken en medicijnen heeft.


Delen mag

Uiteraard zijn we heel blij als deze actie zoveel mogelijk gedeeld wordt, want alle kleine beetjes helpen!

Voor meer informatie over de stichting en de actie:

Kijk op onze website https://www.future-4kids.com/

 

Heel veel dank namens het bestuur

Van Future4Kids


============

ENGLISH

============


Corona touches the lives of everyone

Last year we founded Future4Kids. At first the goal was to build a school for kids in de the slums of Nairobi.

Then....corona struck, in Kenya too.

The construction of the school was put on hold for the moment and our contact on site took the initiative to provide food and medicine to the people struck by corona. These are necessities we take for granted.


Donations

During the past months we have received regular donations which have enabled us to help a lot of families. Every week we send money to our contact and in return we get photos and videos of all the people who are helped. For only 6 euros a week, we can provide a whole family with food. Every euro counts!


Will you help too?

The money is slowly runnig out and corona is far from gone. Christmas is approaching and these people still do not have acces to food or medicine.

Donate now and help these people!

We are happy with even the smallest donation, because even those will help a couple of people get food, drink and medicine.


Please share

Not only will donating help these people, but you can also help by sharing this page.


For more information about the foundation and this crowdfunding:

See our website https://www.future-4kids.com/


Thank you so much for your donations and sharing this page,

On behalf of Future4Kids and all the people you will help.


€ 175

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.