Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Sekou Jomanday´s Foundation

Locatie:

, Liberia

Kinderen met een handicap zijn een van de meest gemarginaliseerde en uitgesloten groepen in de samenleving. Geconfronteerd met dagelijkse discriminatie in de vorm van negatieve attitudes, gebrek aan adequaat beleid en wetgeving. Ze worden effectief uitgesloten van het realiseren van hun rechten op gezondheidszorg, onderwijs en zelfs overleven.


Schattingen suggereren dat er wereldwijd minstens 93 miljoen kinderen met een handicap zijn, maar het aantal zou veel hoger kunnen zijn. Ze behoren vaak tot de armste leden van de bevolking. Ze hebben minder kans om naar school te gaan, toegang te krijgen tot medische diensten of hun stem te laten horen in de samenleving. Door hun handicap lopen ze ook een groter risico op fysieke mishandeling en kunnen ze in noodsituaties vaak geen goede voeding of humanitaire hulp krijgen. 

€ 0 van € 500.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.