Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Stichting Het Indisch Platform 2.0

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Al meer dan 75 jaar worden de oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië niet gehoord!

Steun onze stichting om samen het negeren door de diverse kabinetten te stoppen!


Wat houdt de Indische Kwestie in?

Erkenning van én verontschuldiging voor de onbehoorlijke behandeling van de Nederlanders uit Nederlands-Indië door de opeenvolgende Nederlandse regeringen na de Tweede Wereldoorlog. Het uitbetalen van de salarissen aan militairen en ambtenaren voor de 41 oorlogsmaanden die zij tot op de dag van vandaag niet hebben ontvangen. Het vergoeden van de geleden materiële schade als gevolg van het volledig verlies van alle bezittingen. Nederland is het enige land dat zich aan deze verplichting heeft weten te onttrekken.


Een overeenkomst in de vorm van een FAIR DEAL, een Finale, Allesomvattende, Integrale en Rechtvaardige regeling voor allen, tot en met de tweede generatie. Wij, de partijen, hun netwerk én de schrijvers willen gemeenschappelijk het Nederlands-Indisch Zwartboek kunnen sluiten voor het te laat is en er geen overlevenden meer zijn die nog genoegdoening en rechtvaardiging kunnen ervaren.


Achtergrond uitgebleven rechtsherstel:

https://nieuws.nl/algemeen/20191002/uitgebleven-indisch-rechtsherstel-bedraagt-36,5-miljard-euro/


De Stichting

Wij zijn stichting Het Indisch Platform 2.0 en onafhankelijk van subsidies van de overheid. Per 1 augustus 2017 officieel opgericht als actieplatform en meldpunt voor de Indische Kwestie.

 

Waarom doneren

Om iedereen een stem te geven zijn donaties nodig voor jaarlijks terugkerende demonstraties in o.a. Amsterdam en Den Haag. Tevens hebben wij middelen nodig voor het onderhoud van onze communicatiekanalen, te denken aan onze website en sociaal media kanalen en voor research, juridische ondersteuning en hoorzittingen in Den Haag. Op dit moment staan er enkele acties op de agenda waaronder onze officiële

Nationale Indië Herdenking op 15 augustus in Amsterdam. En de jaarlijks terugkerende demonstratie. De afgelopen jaren zijn wij ondersteund door donaties van o.a. Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp en individuele donaties.

Belangrijk is niet alleen jullie inzet online maar ook de maandelijks of jaarlijks terugkerende financiële ondersteuning. Hoe minimaal ook. Elke euro telt.

 

Wat hebben wij de afgelopen jaren gedaan en wat staat er op het programma?

Jaarlijkse rechtsherstel demonstraties en manifestaties in Den Haag en in Amsterdam

Jaarlijks politiek onafhankelijke Nationale Indië Herdenking in Amsterdam

Demonstratie 2020: Dag van de Opstand Indische kwestie in Amsterdam

Demonstratie 2019: Opening museum Sophiahof te Den Haag in aanwezigheid van de koning

Demonstratie 2018: Indische kwestie en Het Indisch platform 2.0

Diverse petities in de Tweede Kamer.

Diverse Algemeen Overleg Tweede Kamer / vooraf inlichten diverse kamerleden

22 februari a.s. Petitie Weduwen omtrent de Backpay

Faciliteren van interviews / linken personen aan media.

Diverse interviews 90 plussers

Samenwerkingen diverse stichtingen / platform verbreding

Research in samenwerking met veteranen en stichtingen Indisch / Moluks / Menadonees / Chinees / Toegenees etc.

Educatie jongeren > doorgeven informatie

Dagvaarding Kort Geding Dekolonisatie onderzoek NIODFotograaf Robin Utrecht

€ 2.435 van € 25.000
9.7% gefinancierd
138 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.