Anders   

Aangemaakt door :

Stichting Henk Arts

Locatie:

Port Loko, Sierra Leone

Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat weeskinderen of kinderen in nood direct opgevangen worden. Het is een verworvenheid waar we trots op mogen zijn.


Juist daarom is het goed te bedenken dat deze vanzelfsprekendheden niet overal gelden. Er zijn nog vele landen op de wereld waar zorg niet, of onder erbarmelijke omstandigheden gegeven wordt. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld veranderen of verbeteren. Daarom zet onze Stichting zich in voor een concreet project, het St. Martins Weeshuis is Port Loko.


De wil en het enthousiasme zijn daar ruimschoots aanwezig, maar het ontbreekt de mensen aan voldoende financiële middelen. Het weeshuis krijgt af en toe wat geld van individuele personen of van de plaatselijke pastoor maar geen geld van de overheid, regio of gemeente. Onze stichting zet zich in om deze aan te reiken. Wij hebben geen kantoor en evenmin betaalde medewerkers. Het geld dat de Stichting ontvangt komt volledig ten goede aan hulp. Er zijn al veel tastbare resultaten, maar we zijn er nog niet. 


Als stichting hebben we de ANBI status en dus zijn al uw giften aftrekbaar van de belasting. Bestuursleden: Mark Arts (voorzitter), Hans Meeuws (secretaris) en Annie Arts (penningmeester).


Wij helpen als stichting direct zonder tussenkomst van andere instanties en onze steun komt direct op de plaats waar het hoort. Wij helpen het weeshuis rechtstreeks.

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.