Dieren   

Aangemaakt door :

Stichting Carnivora

Locatie:

Beringe, Nederland

Door de gevolgen van het Corona virus is de verhuurder van onze huidige locatie genoodzaakt het pand te verkopen, waardoor stichting Carnivora en dus ook onze (kleine 300) dieren op straat komen te staan. In 21 jaar (waarvan 6 jaar op de huidige locatie) hebben wij een prachtige stichting opgebouwd, waarbij we vele hulpbehoevende dieren hebben geholpen en nu dreigt dit allemaal verloren te gaan.


Om de toekomst van onze dieren veilig te stellen zijn er twee opties; de huidige locatie overkopen of een nieuwe locatie huren/kopen. Voor beide opties hebben wij financiële steun nodig, daar wij een non-profit organisatie zijn en helaas geen subsidie ontvangen van de overheid. Stichting Carnivora heeft een ANBI-status, wat betekend dat giften aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.


Door jouw bijdrage (klein of groot) hopen wij een van onze opties te kunnen realiseren.


INFORMATIE OVER STICHTING CARNIVORA


Stichting Carnivora is sinds het jaar 2000 een opvangcentrum voor exotische dieren. Van oorsprong is de stichting een opvangcentrum voor exotische zoogdieren, maar door de opmars der reptielen werd dit in 2005 uitgebreid met herpeten. Stichting Carnivora is één van de weinige opvangcentra in Nederland die herpeten opvangen. Naast de reguliere opvang hebben wij sinds 2019 een ontheffing voor de opvang van lettersierschildpadden (rood-, geelwang- en geelbuikschildpadden). Gezamenlijk met één collega-opvangcentrum dragen wij zorg voor alle lettersierschildpadden in Nederland.


Doordat het merendeel van onze dieren impulsaankopen zijn, vinden wij educatie ontzettend belangrijk. Om toekomstige impulsaankopen hopelijk terug te kunnen dringen, hebben wij educatieve arrangementen ontwikkeld voor jong en oud waarbij onze belangrijkste doelgroep de kinderen zijn. Daarnaast dragen wij ook zorg uit voor jongeren/jong-volwassenen met psychische problematiek, of verstandelijke/geestelijke beperkingen. In samenwerking met een externe organisatie bieden wij cliënten tijdens hun re-integratietraject een “tussenstation” aan in de vorm van een woon-werk combinatie.

€ 305 van € 20.000
1.5% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.