Geloof   

Aangemaakt door :

Disciples of Christ

Locatie:

Cape Town, South Africa

Wij zijn de discipelen van Christus, we bestaan om de wil van God en de Wil van God alleen te doen en we zijn hier om jullie steun te vragen zoals God het bedoeld heeft en het helpen van de behoeftigen bestaat al eeuwen. Het is een daad die prijzenswaardig is en aangemoedigd door alle grote religies. Tegenwoordig zijn er talloze manieren om de behoeftigen te helpen. Men kan vrijwilligerswerk doen bij een gaarkeuken of voedselbank. Ze kunnen ook geld of goederen doneren aan een organisatie die de behoeftigen helpt. Een andere manier om de behoeftigen te helpen is door zendingswerk te doen. We willen echter dat u om de juiste redenen doneert, niet omdat het moet, maar omdat u dat wilt als een vrolijke gever. We hebben missionarissen die hun leven riskeren op de Afrikaanse continenten om het evangelie te verspreiden. Ze hebben hun leven opgeofferd voor de Heer en hun families om God te behagen en we willen ervoor zorgen dat dit werk doorgaat aangezien God ons andere mogelijkheden heeft gegeven als je financiële middelen hebt en middelen, als u kunt helpen, zullen we uw hulp waarderen, aangezien het geld zal worden gebruikt om de zendelingen en de behoeftigen te helpen. Moge God je bij voorbaat zegenen en meer toevoegen aan waar je vandaan kwam.

€ 100.000 Doelbedrag

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.