Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Stefanie de Wildt

Locatie:

Pomichna, Ukraine

Stefanie de Wildt is werkzaam in Oekraine, Pomichnaja. Zij heeft de wens om hier een gehandicaptenhuis op te richten waar ze gehandicapte kinderen zal opvangen en verzorgen. Stefanie zal hier de projectleidster van worden. Gehandicapten worden in Oekraine vaak verwaarloosd en vergeten. Er zijn maar weinig voorzieningen voor hen en ook weinig huizen waar ze kunnen wonen, begeleid worden en waar ze de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. Op het terrein waar Stefanie woont staat een oud leeg schoolgebouw. Dit gebouw is hard aan een opknapbeurt toe. Waarschijnlijk is het volledig opnieuw opbouwen goedkoper dan het renoveren ervan. Hiervoor is het bedrag van 100.000 euro nodig. Wilt u hier een steentje aan bijdragen? Alvast hartelijk dank! Kijk voor meer informatie op de website van Stefanie: www.stefanieinoekraine.nl


<pre class="ql-syntax" spellcheck="false">Stefanie de Wildt works in Ukraine, Pomichnaya. She has the wish to set up a disabled home here where she will receive and care for disabled children. Stefanie will be the project leader for this. Disabled people are often neglected and forgotten in Ukraine. There are few facilities for them and few houses where they can live, be supervised and receive the care they need. There is an old empty school building on the site where Stefanie lives. This building is in dire need of a facelift. It's probably cheaper to rebuild it completely than to renovate it. This requires the amount of 100,000 euros. Would you like to contribute to this? Thank you in advance! For more information, visit Stefanie's website: www.stefanieinoekraine.nl </pre>


€ 1.010 van € 100.000
1% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.