Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Truus Westberg

Locatie:

Zuid-Holland, Nederland

Wij gaan verhuizen n.a.v. het seksueel misbruik van onze gehandicapte dochter door een goede bekende. Onze dochter heeft financiële steun nodig bij de aanschaf van hulpmiddelen die niet door de WMO of Zorgverzekering vergoed worden.


Het drama wat haar (en ons) overkwam….


2 april 2020 stortte ons leven als ouders in toen wij te horen kregen dat onze (pleeg)dochter seksueel misbruikt is door een bekende uit de directe omgeving. Iemand die wij vertrouwden en die we al meer dan 20 jaar kenden. Als snel bleek bij politie onderzoek dat hij meerdere keren de fout is ingegaan. Hij zit gelukkig in voorarrest maar wij leven met de diepe angst van een kind.


Tijdens de therapie sessies bij Pluryn bleek al snel dat ons meisje leidt aan een posttraumatische stressstoornis door langdurig seksueel misbruik. De PTSS klachten zijn heftig, zo blijkt uit functioneren in het alledaagse leven en ook op school. Anne gaat de behandeling echter wel heel dapper

aan. Het traumabehandelingsproces wordt helaas bemoeilijkt door een woonomgeving waar veel triggers zijn die het trauma activeren.


En onze Anne die nu 13 jaar is heeft al zoveel meegemaakt. Ze is bij ons gekomen na een heftige mishandeling die plaats vond toen ze 4 maanden oud was. Ze heeft een niet aangeboren hersenletsel overgehouden aan de mishandeling (diagnose Shaken Baby Syndroom). Anne heeft dus in haar korte leventje al veel fysieke en emotionele trauma’s meegemaakt waaronder de mishandeling, ziekenhuisbezoeken, uithuisplaatsingen, en afwijzing. Biologische ouders zijn ontheven uit de ouderlijke macht en wij als pleegmoeders hebben nu de voogdij.


In de 11 jaar dat wij voor Anne hebben gezorgd hebben wij haar met heel veel inzet leren omgaan met haar handicaps (ernstige visusproblematiek, epilepsie, cognitieve en emotionele achterstand, beschadiging in spraak/taal ontwikkeling en een motorische achterstand) die zijn ontstaan door de het hersenletsel. Er is dus bij Anne sprake van complexe problematiek zoals de hulpverlening dat formuleert. Maar onze Anne heeft zich in al die jaren dapper ingezet en ondanks alle struikelblokken heeft zij zich heel positief ontwikkeld.


Het schokkende in dit hele verhaal is dat de man die Anne misbruikt heeft haar hele voorgeschiedenis kende en in plaats van haar te beschermen haar heeft misbruikt.


Waarom deze crowdfunding?


Anne zei “.....Maar hij weet toch hoe ik woon… dan kan hij me toch vinden als hij vrij komt…”


Deze diepe angst van Anne is voor ons de reden om te verhuizen. Na overleg met de therapeut is het duidelijk geworden dat de huidige plek waar we nu wonen onveilige voelt voor Anne.

Het is dus noodzakelijk dat we gaan verhuizen. Zodat ze weer zonder angst kan spelen met haar vriendinnetjes en onze hond.

Dit brengt helaas veel extra kosten met zich mee. Los van de kosten van een huis hebben we veel extra voorzieningen nodig voor Anne. De WMO en de Zorgverzekering zijn bij lange na niet voldoende voor de bekostiging voor deze voorzieningen. En daarom zullen we veel zelf moeten aanschaffen. Alle voorzieningen waar Anne nu gebruik van maakt moeten terug naar de gemeente. Door aanscherping van de regels en de bezuinigingen moet veel door ons nu zelf aangeschaft worden. Denk daarbij aan een aangepaste aanhangfiets, aangepaste verlichting, een aangepaste bureau, inrichting van haar kamer. Alles wat nodig is om Anne zo zelfstandig mogelijk te laten opgroeien en leren.


Wij hopen dat jullie iets willen doen voor Anne in de vorm van een donatie zodat ze weer in een nieuwe veilige omgeving kan wonen, spelen en leren.


Alvast heel veel dank namens Anne


Vriendelijke groet,

Femke en Truus Westberg, de pleegouders

€ 26.430 van € 45.000
58.7% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.