Dieren   

Aangemaakt door :

Jeanet Brandes

Locatie:

Leeuwarden, Nederland

Noa is een hondje van 14 maanden, ze is ernstig ziek en moet geopereerd worden aan levershunt. Dit kan zijn baasje Renaldo niet betalen. Ik vraag u om hulp, deel of doneer alsjeblieft!

for English see below


Noa is een hondje van 14 maanden, ze heeft een

heftige tijd achter de rug en ze heeft zelfs een woningbrand overleeft!! 


Maar vooral, ze is heel belangrijk voor Renaldo, omdat hij behoorlijk een traumatisch

leven heeft gehad. Na een bijna-dood ervaring en zware depressies kreeg hij

mooie Noa!!! Noa heeft alles veranderd in Renaldo zijn leven heeft hem

weer liefde geleerd. Noa is Renaldo zijn steun en toeverlaat, en is door haar echt gelukkig. En dit maakt het leven een

stuk makkelijker. Maar nu blijkt Noa ernstig ziek!!


Dierenartsen Leeuwarden zeiden dat het puppy gedrag was en dat het vanzelf over zou gaan.

Na meerdere bezoeken werd er uiteindelijk aan een lichte vorm van Epilepsie gedacht.

Maar na het bezoeken van een andere dierenarts in Wolvega en goed onderzoek blijkt ze dus een levershunt te hebben.. 

Verschrikkelijk nieuws voor beide! Vooral zielig voor Noa!!


Noa kan met dieet voeding de eerste klachten voorkomen. Maar ze moet uiteindelijk geopereerd worden.. En dat is helaas niet goedkoop! 

Totaal met opname, bloedonderzoeken, echo, ct-scan en de operatie, wordt geschat op ongeveer € 5.500,00!!! 

Het andere advies was om Noa in te laten slapen omdat er geen geld is voor de operatie, want Renaldo valt onder bewind en heeft € 35,00 euro leefgeld

per week hij doet erg zijn best om alles weer op rit te krijgen.

De wereld van Renaldo stortte helemaal in!!

Als hij zijn eigen leven kon geven om Noa beter te kunnen maken zou hij dat meteen doen.

Hoe moet hij zijn lichtbrenger laten inslapen terwijl ze volledig kan herstellen na de operatie en net zo oud kan worden als elke andere hond?

Dat voelt toch niet goed?


Dus bij deze, vraag ik uw hulp, om dit bericht zoveel mogelijk te delen.

Heeft u een beetje geld over, dan vraag ik u te doneren. 

Laten we proberen het hele bedrag bijeen te krijgen! 

Zodat Noa kan blijven leven!! 

We zijn u nu al ontzettend dankbaar voor de tijd die u genomen heeft.


English 

Noa is a dog of 14 months, she has a Heavy time behind her and she even survived a house fire!! 

But above all, she is very important to Renaldo because he had quite a traumatic life. 

After a near-death experience and severe depression he got Beautiful Noa!!!! 

Noa has changed everything in Renaldo's life has made him learned love again. 

Noa is Renaldo's support and stay, and is really happy because of her. 

And this makes life a much easier. 


But now Noa turns out to be seriously ill!

Veterinarians Leeuwarden said that it was puppy behaviour and that it would pass by itself.

After several visits we finally thought of a mild form of Epilepsy.

But after visiting another vet in Wolvega and a good examination she appears to have a livershunt.... 


Terrible news for both of them! Especially sad for Noa!

Noa can prevent the first complaints with diet food. But in the end she has to be operated on... And that is unfortunately not cheap! 

Total with intake, blood tests, ultrasound, ct-scan and the operation, is estimated at about € 5.500,00! 


The other advice was to put Noa to sleep because there is no money for the operation, because Renaldo is under administration and has € 35.00 living money. per week, he's doing his very best to get everything back on track.


The world of Renaldo collapsed!

If he could give his own life to make Noa better, he would do so immediately. How is he supposed to put his lightbringer to sleep when she can fully recover after the operation and grow as old as any other dog?

That doesn't feel right, does it?


So I would like to ask for your help in sharing this message as much as possible.

If you have a little money left over, I ask you to donate. 

Let's try to raise the whole amount! 

So that Noa can live! 

We are already very grateful to you for the time you have taken.


€ 30 van € 3.800
0.8% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.