Vrijwilligerswerk   

Aangemaakt door :

Stichting Sikhisme en Cultuur

Locatie:

Amsterdam, Netherlands


Een vreedzame wereld, waarin zowel mannen als vrouwen de vrijheid krijgen om hun ambities te verwezenlijken, dat wil toch iedereen? Toch is dit niet hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Vrouwen en meisjes hebben op veel plekken wereldwijd nog een achterstand als het gaat om toegang tot onderwijs of het hebben van economische zelfstandigheid. Een wereld waarin vrouwen en meisjes dezelfde kansen krijgen als mannen om hun dromen en wensen in vervulling te laten gaan. Dit willen wij doen doormiddel van onderwijs, economische en politieke bekrachtiging. Vrouwen krijgen op deze manier de kans om mee te werken aan betere leefomstandigheden in hun dorpen. Wij, Bhalla- Sisters, Shivangi, Aliza, Parneet en Prabhjot, steunen een organisatie, Khalsa Sewa Society Holland, die al tal van succesvolle projecten opgestart en afgerond en in de afgelopen vijf jaar wereldwijd vrouwen en meisjes in India heeft geholpen. Er zullen ten minste vijf projecten gesteund worden met als doel vrouwen en meisjes de kans te geven een rol te spelen in de maatschappij. De organisatie, KSHH, is afhankelijk van fondsenwerving voor zowel hun eigen projecten als de projecten die zij steunen. Voor die fondsenwerving zijn zij weer afhankelijk van naamsbekendheid. Dit is waar ons verhaal begint. Onze bijdrage heeft alles te maken met deze naamsbekendheid. Wij willen deze organisatie ondersteunen door een evenement in Amsterdam te organiseren met dans, cultuur en eten om zo meer fondsen te kunnen werven. Dit evenement produceren wij geheel op vrijwillige basis. Wij hebben echter wel steun nodig van anderen om dit te kunnen realiseren. Elke bijdrage is wenselijk om deze mooie evenement te kunnen realiseren. Uw steun helpt ons zichtbaar te maken hoe belangrijk deze projecten zijn en welke invloed ze hebben op het dagelijks leven van duizenden vrouwen en meisjes wereldwijd. Wij zijn daarom ook ontzettend dankbaar voor elke bijdrage. Helpt u ons ook mee?
€ 0 van € 6.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.