Vrouwenemancipatie   

Aangemaakt door :

International Friendship Association (IFA) g GmbH

Locatie:

Dodola, Ethiopia

De empowerment van vrouwen is een van de oplossingen voor de problemen van ongelijkheid, ondergeschiktheid en marginalisering waarmee vrouwen in de samenleving worden geconfronteerd. Om het levensonderhoud van gemarginaliseerde vrouwen via deze campagne te versterken en te versterken, zal International Friendship Association (IFA) zelfhulpgroepen voor vrouwen oprichten om hun status van sociaaleconomische omstandigheden te veranderen, hun productiviteit te maximaliseren, toegang te creëren tot het functionele alfabetiseringsprogramma voor volwassenen, vaardigheidstraining , en verschillende inkomensgenererende regelingen door middel van duurzame middelen om zichzelf te onderhouden en economisch zelfredzaam te zijn.

Daarom stellen uw vriendelijke donaties, subsidies, legaten, giften en projectfinanciering ons in staat om in de behoeften van gemarginaliseerde Ethiopische vrouwen te voorzien. Alle fondsen die via deze campagne worden besteed, gaan rechtstreeks naar de begunstigden en veranderen hun leven. Elke vorm van ondersteuning is iets speciaals voor IFA's programma, wat het ook is, klein of groot. We zijn je zo dankbaar dat je naast Ethiopische behoeftige vrouwen staat.


€ 0 van € 50.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.