Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

stichting BOBCLYDE

Locatie:

, Suriname

gezond leven en gezonde voedingen zijn voor kinderen heel erg belangrijk. Met mijn stichting ga ik kinderen weer in contact brengen met de natuur. Kinderen moeten meer respect en kennis over de natuur hebben, waardoor ze later de natuur beter zullen gaan beschermen.

 

Mijn naam is Clyde Bobson 38jr uit Amsterdam.


Voorzitter van Stichting  BOBCLYDE. – Duurzaam Denken en Doen - (DDD) heeft het initiatief opgepakt om geld in te

zamelen voor een duurzaam schooltuinen project in Suriname, te Coronie. Stichting BOBCLYDE is een non-profit organisatie die zich zal inzetten voor jonge kinderen. De overige leden en ik vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd gezonde voedingen eten. Door op jonge leeftijd zelf te planten krijgen kinderen meer kennis en respect voor de natuur.


Aanleiding;

Er is in Coronie een toenemende behoefte aan jonge tuinbouwers en landbouwers. De lokale bevolking, scholen en instanties zijn bereid hieraan te werken.

Coronie is een ´agrarisch district bij uitstek´. Door de dam- breuken (1985) (verwaarlozing), vergrijzing, leegloop en wateroverlast voornamelijk vanuit de Atlantische Oceaan,

zijn er in dit district tot 2016 geen activiteiten in de meeste agrarische sectoren. Met tussenkomst van de regering en de President van Suriname is er een 12 km lange zeedijk aangelegd om de lokale bevolking te beschermen tegen de zee. Dammen zijn hersteld waardoor de rijstarealen weer in gebruik kunnen worden genomen. Na vijfentwintig jaar is er bijvoorbeeld weer rijst gepland en geoogst in Coronie. Dat is een ontwikkeling waar Coronie economisch sterk van wordt. 


Met ouders en de schoolbestuur hebben we besloten om met de opbrengst van verschillende acties een duurzaam schooltuinproject op te zetten. Binnen het budget van zowel het schoolbestuur als de stichting is er onvoldoende geld beschikbaar. Maar we willen waar maken wat we beloofd hebben!


Wat vragen we van u

Om het volgend schooljaar voor de kinderen in Coronie mogelijk te maken een duurzaam project op locatie te realiseren, vragen wij u om een donatie. Het sponsorgeld zal ik gebruiken voor mijn reis naar Suriname, inentingen en natuurlijk zal het grootste deel voor dit project gebruikt worden. Voor gereedschappen, materialen etc. We hopen dat veel bedrijven hun

medewerking verlenen. Dan kan een initiatief op kleine schaal een groot succes worden. Hoe meer geld we inzamelen, hoe meer leerlingen deel kunnen nemen aan dit project. We realiseren ons dat niet iedereen in de gelegenheid is om financiële steun te geven, maar andere zaken zijn ook welkom. Denk bijvoorbeeld aan gereedschappen, materialen, beschermingskleding (laarzen, petjes,handschoentjes) etc. Alles is welkom!


Wat doet de stichting

Samen met de kinderen van 2 basis scholen zullen we de komende maanden een aantal acties organiseren om geld bij elkaar te brengen. Hieronder geven we een kort

overzicht om u een indruk te geven:


Ø  Een kaartenactie; De kinderen maken als “kunstenaars-in-de-dop” een ontwerp naar aanleiding van het projectthema. Van de 8 mooiste ontwerpen worden ansichtkaarten gedrukt, die vervolgens worden verkocht. Daarnaast bieden we ook setjes schoolspullen aan. Ongeveer 50% van de netto-opbrengst is voor stichting en komt ten goede aan dit

project en 50% van de netto-opbrengst is voor de school en komt ten goede aan een nieuw speeltoestel op het schoolplein.


Ø Een  Kunstveiling; groot aantal ontwerptekeningen zullen op de ´openingsdag´ van het schooltuinproject

geveild worden aan de ouders en belangstellenden (misschien vindt u er wel een fantastisch schilderij

voor uw kantoor).


Ø  Sponsorloop; ook organiseren we een ludieke sponsorloop rond iedere schoollocatie. Het ‘hoe’, ‘wie’, ‘wat’

en ‘waar’ is nog een verrassing. En we hebben nog veel meer ideeën!Onze tegenprestatie

Natuurlijk willen we als stichting ook best een tegenprestatie leveren. Graag bespreken we met u de mogelijkheden. Een advertentie in de schoolkrant, in de lokale krant

misschien of een vlag bij “start/finish”.

Graag horen we vóór 22 juni of we op uw (financiële) steun mogen rekenen. U kunt uw donatie natuurlijk ook meteen aan ons overmaken op

Girorekening NL20 INGB 0006 1850 59  ten name van Clm Bobson.

We vragen u in de omschrijving te vermelden “Donatie schooltuinen”. Alvast


Hartelijk dank!!!
Heeft u nog vragen? Belt u ons gerust. U kunt dan contact opnemen met:Clyde Bobson via (0647066450) of via e-mail [email protected]


Bekijk de stichting; http://www.facebook.com/nonprofitorganisatie 


 

Met vriendelijke groet, namens de leden van stichting BOBCLYDE,U loopt er toch ook warm voor……
€ 25 van € 10.000
0.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.