Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

Extinction Rebellion Nederland

Locatie:

Netherlands, Netherlands

We moeten nu in actie komen

De klimaatcrisis raast door en de politiek sukkelt er achter aan. Overheden moeten nu inzetten op een veel ambitieuzer klimaatbeleid. Zo niet, dan stevenen wij af op een opwarming van 3 graden of meer in 2100 met alle desastreuze gevolgen van dien. Drie kabinetten Rutte hebben ons geleerd dat het klimaat geen prioriteit heeft en ergens onderaan de politieke waslijst bungelt. Dit moet veranderen! Het is tijd voor radicale verandering, voordat het te laat is. 

 

Ten tijden van crisis is Extinction Rebellion bereid om radicale verandering te eisen door de straten op te gaan. Wij bestaan uit bezorgde burgers, jong en oud, uit alle windstreken. Wij eisen 1) de waarheid over de klimaatcrisis, 2) dat onze overheden er alles

aan doen om een catastrofe te voorkomen en 3) dat burgers meebeslissen over een rechtvaardige duurzame transitie. Jij kunt mee doen door ons financieel te steunen via dit platform, of door direct een bedrag over te maken op NL86 SNSB 0783 1486 74 t.n.v. Stichting Vrienden van XR.


Belangrijk: Als het niet lukt om via Whydonate een donatie te maken, dan kun je ook een directe donatie doen via NL86 SNSB 0783 1486 74 t.n.v. 'Stichting vrienden van XR'

 

Jouw maandelijkse bijdrage maakt een enorm verschil

Wij zijn volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donoren. Omdat we volledig worden gerund door vrijwilligers die onvermoeibaar doorwerken, hebben we nauwelijks overheadkosten. Dit betekent dat jouw bijdrage direct wordt gebruikt voor het organiseren en mogelijk maken van effectieve acties en een rechtvaardige en gezondere wereld. Overweeg om ons maandelijks te steunen. Met een structurele gift kunnen wij een solide basis van inkomen bewerkstelligen en beter voorruit

plannen. Bedankt!

 

Alle donaties worden beheerd door Stichting Vrienden van XR en onder andere gebruikt om:

- Onze acties te organiseren en te promoten.

- Promotie en Trainingen aan te bieden, zodat we de kritieke massa, die nodig is voor radicale actie, kunnen mobiliseren. 

- Onze communicatie te ontwikkelen en uit te breiden, zowel online als offline.

- Juridische kosten te dekken, die zijn ontstaan als gevolg van burgerlijke ongehoorzaamheid acties. 

 

Een paar voorbeelden van wat jouw donatie

voor ons kan betekenen:

 

€ 25 = 1000 eco-flyers voor een kleine actie. 

€ 50 = 8 beveiligde en gecodeerde e-mailaccounts (per maand).

€ 150 = Kosten van één introductie-talk locatie met 10 tot 30 potentiële nieuwe rebellen. 

€ 250 = Drie grote banners die we gebruiken tijdens onze grote acties. 

€ 500 = Maandelijkse huur voor een 'rebel-base' met ateliers.

€ 1000 = Water, toiletten en andere voorzieningen die we nodig hebben tijdens grote acties.

 

Elke donatie, hoe klein ook, is van vitaal belang en wordt door ons zeer op prijs gesteld. Door te doneren help je ons actie te voeren, voor jou, voor je kinderen en voor een leefbare planeet. 


Laat dit jaar echt iets betekenen. Steun de opstand. De tijd dringt.

 

Wie is Extinction Rebellion?

We zijn een veelzijdige groep bestaande uit gewone mensen, die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis. We zijn moeders die hun kinderen verdedigen, we zijn kinderen die een toekomst willen en grootouders die opstaan voor de volgende generatie. Wij zijn het leven op aarde dat voor zichzelf opkomt. 

 

Extinction Rebellion is de snelst groeiende geweldloze klimaat & ecologische beweging ooit. In minder dan een jaar zijn we uitgegroeid van een kleine, toegewijde groep mensen tot een competente en krachtige beweging die actief is in meer dan zeventig. 

 

Waarom we bestaan

Over de hele wereld zien we de vernietiging van hele ecosystemen, we zien bosbranden, extreem weer, mislukte oogsten. We bevinden ons te midden van een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen. Nederlandse rechters hebben geoordeeld dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen drastisch dient te reduceren om haar burgers te beschermen. Toch weigert onze regering om het noodzakelijke beleid in te voeren. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen.

 

Wat we doen

We organiseren creatieve, vreedzame en soms ontregelende acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

 

Allocatie van donaties

Het grootste deel van alle donaties gaat naar onze acties, trainingen en communicatie. Enkele rebellen die zich fulltime inzetten voor Extinction Rebellion krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding om zich in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze rebellen zetten 100% van hun tijd in om alles achter de schermen te regelen, zoals het organiseren van acties en het betrekken van andere organisaties om Extinction Rebellion nog slagvaardiger te maken.


Van alle donaties gaat 10% naar Global Support, de internationale tak van Extinction Rebellion. Deze 10% stelt andere, minder welvarende, nationale Extinction Rebellion groepen in staat om mee te doen aan de rebellie. Dit zorgt ervoor dat deze groepen genoeg kunnen groeien om op termijn zelf hun benodigde financiële middelen rond te krijgen. Een mondiale crisis vraagt om een mondiale rebellie!

 

Uitgaven 2020 in euro's 

Wervingskosten 8.350 

Administratie kosten 1.174 


Besteding aan doelstelling 

Div. en automatiseringskosten 4.975 

Huurkosten actieruimten 7.750 

Actiekosten  59.845 

Promotiekosten 21.222 

Trainingskosten NVDA en talks 11.078 

Juridische kosten (geen boetes) 17.226 

Afdracht Global Support 10.992 

133.088 


Totaal uitgaven 142.612 


ANBI-status

Donaties worden ontvangen door Stichting Vrienden van XR. Deze stichting heeft de ANBI-status. 

 


Bedankt voor je steun!

 

Met liefde en solidariteit,


XR Nederland Fondsenwerving team

[email protected]

www.extinctionrebellion.nl

€ 182.980 van € 190.000
96.3% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.