Anders   

Aangemaakt door :

Channa van der Meij

Locatie:

, Nederland

Mijn naam is Channa en ik ben 19 en heb autisme. Mijn autisme heeft ervoor gezorgd dat mijn leven niet altijd even makkelijk is. Door de situatie thuis wil ik graag op mezelf, maar ik heb hierbij hulp nodig.

(English below)


NEDERLANDS


Hoi allemaal,


Mijn naam is Channa en ik ben 19 jaar en ik heb autisme. In 2017 is dit officieel bij mij gediagnosticeerd en heb sindsdien hulp van een psycholoog. Zij heeft mij uitgelegd hoe ik anders ben zeg maar. Waar er verschillen zitten tussen mij en mensen zonder autisme en de dingen waar ik tegenaan kan lopen. Als ik ergens tegenaan liep hielp zij mij ook met hoe ik dat moest oplossen en inmiddels ben ik in staat om veel dingen zelf op te lossen en initiatief te nemen met bepaalde dingen. 


Door mijn autisme heb ik veel ruzies gehad thuis vooral tussen mij en m'n vader die ook autisme heeft. Daardoor botste het veel en toen mijn ouders gescheiden waren kwam dit heel erg naar boven. In 2016 ben ik volledig bij m'n moeder gaan wonen om die reden. In 2017 zou ik na een lang weekend Parijs in mei met mijn moeder in Juni een weekend naar Berlijn gaan met mijn vader. Ik kwam erachter dat ik waarschijnlijk veel minder plezier hieraan zou beleven en minder de dingen kon doen wat ik en m'n moeder hadden gedaan. Mijn moeder heeft toen mijn vader gebeld en dit eerlijk tegen hem gezegd, omdat ik er ook verdrietig over was en gevraagd of hij niet zo heftig wilde reageren. Dit deed hij wel, hij annuleerde de reis en zei dat hij geen contact meer wilde. Dit was in eerste instantie niet leuk voor mij en na een korte periode geen vader, merkte ik dat dit mij heel veel rust gaf en heb ik het geen contact doorgezet. 


Ook tussen mij en m'n broers, zus en moeder waren er wel eens dingetjes, maar meestal minder erg. Afgelopen zomer was er ook hier een grote ruzie gaande. Dat kwam onder andere door de nieuwe vriend van mijn moeder. Ze heeft de politie gebeld en ik raakte in paniek en ben weggerend en heb een paar nachten bij een vriendinnetje geslapen. Na die paar nachten ben ik weer thuisgekomen en na die ruzie is het nooit meer geworden zoals het ervoor was. Ik ga weer meer naar m'n psycholoog en merk dat de enige optie die er is om mij meer rust te geven en mij weer gelukkig te maken is om het huis uit te gaan. Dit is een hele lastige beslissing aangezien er natuurlijk voordelen en nadelen eraan zitten voor iemand met autisme. Stel ik vind iets en kan op mezelf dan worden de eerste maanden echt lastig met een planning maken en zoveel alleen zijn. Ik vind het prettig om alleen te zijn, maar ben door zoveel broers en zussen en huisdieren toch ook wel wat gezelschap gewend. 


Ik heb wel een probleempje. Uit huis gaan kost nog best veel geld en dat is geld dat ik niet volledig heb. Ik krijg als ik een plekje heb gevonden huurtoeslag en alimentatie. Bovendien werk ik ook nog. Ik heb twee baantjes. Ik werk 2 avondjes doordeweeks in een restaurant en op zaterdag werk ik een hele dag in een winkel. Inmiddels is mijn inkomen van het restaurant weggevallen door corona. Met de huurtoeslag, alimentatie en mijn loon heb ik net genoeg geld voor de maandelijkse kosten voor als ik op mezelf ga, maar niet voor boodschappen en spulletjes voor m'n nieuwe plekje (als ik die heb). Ik zit ook nog op school. Ik zit op de vavo en volg daar vwo vakken, zodat ik uiteindelijk naar de universiteit kan en ook hier op kamers kan. Ook voor school heb ik kosten, gelukkig krijg ik een tegemoetkoming die alles dekt voor m'n boeken, maar niet m'n reiskosten, al vallen die wel mee maar toch ga ik op mezelf dan kan ik dat niet betalen. 


Ik wil dus geld inzamelen voor mezelf hoe raar dat ook klinkt. Ik wil op mezelf en met steun van anderen kan ik dat ook financieren. De situatie hier thuis is niet goed voor mij, niet gezond. Ik ga er mentaal aan onder door en dat is ook de reden dat ik hier zo snel mogelijk weg wil. Ik ben gevoelig voor een heleboel dingen en heb daarom in de herfst/winter ook last van winterdepressie en dat ik geen energie heb en dus ook m'n bed 's morgens amper uit kan komen. Ik hoop dat mijn medemens mij begrijpt en me hierbij zou willen steunen en helpen. Ik zou het heel erg waarderen, maar weet ook dat wat ik vraag misschien raar is en ik geen reactie kan krijgen. 


Heel erg bedankt voor het lezen van mijn verhaal en hopelijk heb ik je aan het denken gezet en wil je me misschien helpen. Groetjes Channa


ENGLISH


Hi there,


My name is Channa and I am 19 years old and have autism. In 217 I was diagnosed with autism and I've got help from a psychologist since then. She explained to me how I am different. She explained the differences between me and people without autism and the things that I could struggle with. If I struggled with something she helped me to solve the problem and in the meanwhile I learned to solve those problems and now I can do it without help and I learned to take the initiative with some things.


Because of my autisme I've had a lot of fights at home, especially between me and my dad, who also got autism. Because of that we always fought and when my parents got divorced this increased. In 2016 I went to live with my mother, before this I lived at both houses and since then only at my mother's house, that was because of all the fights. In 2017 in May I went a long weekend to Paris with my mom and in June I would go a weekend to Berlin with my father. I thought about Berlin and everything and thought I would never have so much fun as with my mom and do the things I did with my mom. So my mom called my dad and told him everything, because I was crying and sad about it too and my mom asked him if I couldn't react as fierce as he would. But he did react fierce/mad and told my through Whatsapp that he cancelled everything and didn't want any contact with me anymore. At first this wasn't nice for me, I was sad about it. But after some time I saw that it made me more relaxed and now he wants contact, but I don't so we still don't speak, but this time on my behave. 


Also between my and my brothers, sister and mother were some things like fights but less than with my dad. Last summer (2020) there was here also a big fight. The reason for this fight was my moms new boyfriend. My mom called the police and I panicked and ran away. I slept with a friend for a few days. After those days I came home and after that fight nothing has been the same again. I go more frequently to my psychologist and I see that the only solution for more peace and to be more happy for myself is to go and live on my own. This is a difficult decision, because obviously there are a lot of pros but also a lot of cons for somebody with autism. If I vind something and I can live on my own then the first few months are gonna be hard. For example with making a planning for myself (yes I need that because of my autism) and being alone a lot of the time. Most people with autism like being by themselves and I do too, but when I have I place of my own and I am really alone all of the time or most of the time then I really can't stand it. I grew up with 2 brothers and a sister and a lot of pets so I am used to some company. 


I also got a problem with my solution. Living on my own costs a lot of money that I don't really have. If I find a place I get some money from the government for the rent and I get alimony (the money my dad has to pay my mom). Besides I do work. I have 2 jobs. I work 2 evenings during the week at a restaurant and on Saturday I work a whole day at a store. Because of Covid the restaurants are closed here so I don't have any income from that job anymore. With the money from the government, the alimony and my loan I have just enough money for the rent and the gas, water and light bill, but not enough for groceries and stuff for my own place. I'm still in school too. I'm on the vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) in dutch, so my translation would be higher general secondary education but for adults, so for anyone who is 18 or older. I follow subjects which are on the level of pre-university education (VWO in dutch). So I can go to an university and also live on my own there. For school I also have expenses, luckily I do get money from the government for school which covers everything except my travel expenses which aren't really high, but I still can't pay them. 


So I want to collect money for myself, it really sounds so weird. I want to live on my own and with support from others I can finance it. The situation here at home is not good for me, it is not healthy. Mentally it is killing me and that is the reason that I want to live on my own as fast as I can. I am really sensitive for a lot of things and also suffer from winter depression around the autumn/winter. I have almost no energie and can't get out of my bed while in the spring/summer my alarm clock goes around 7:00/7:30 am and I don't have any trouble with that. I hope that you all understand me and could and want to help and support me. I would really appreciate it, but I also know that what I ask is weird and I know that I could get no reactions. 


Thank you so much for reading my story and hopefully I got you so far that you are thinking about this and autism and maybe that you would want to help me.


Love,

Channa

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.