Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Stichting Helmen Vol Verhalen

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Steun Helmen Vol Verhalen juist nu!

Omdat heel Nederland beïnvloed is door alle missies die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd - iedereen kent wel een veteraan - willen we dat iedereen weet kan krijgen van en deel kan hebben aan alle achterliggende verhalen. Helmen Vol Verhalen wil drempels slechten en mensen verbinden. Kunst is daarbij een katalysator.


Helmen Vol Verhalen op weg naar de reizende expositie

22 kunstenaars verdiepten zich in de levens van evenzoveel 'jonge' veteranen en thuisfront uit alle gelederen en missies over de afgelopen veertig jaar; Libanon tot heden. Na intensieve ontmoetingen en dialogen werden de verhalen van die Nederlandse veteranen verbeeld in aansprekende kunstwerken. Helmen Vol Verhalen is op weg naar een fysieke en interactieve expositie. In de expositie, een 'boek-azine' en een online omgeving worden de ervaringen van de veteranen en thuisfront die zij deelden met de kunstenaars tastbaar, invoelbaar en deelbaar.


Wat is onze vrijheid ons waard?

Sinds 24 februari 2022 staat vrijheid, haar kwetsbaarheid en wat we samen moeten doen om haar te behouden, plots weer hoog op de agenda. Maar onze krijgsmacht heeft een veel langere traditie om vrijheid wereldwijd te bevorderen. In Helmen Vol Verhalen laten we de mensen die daarvoor streden en strijden tot leven komen. We maakten een zorgvuldige selectie van 22 professionals, mannen en vrouwen, uit alle rangen en standen. Van landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee en thuisfront, van alle leeftijden.


Ogenschijnlijk tegengestelde werelden

Juist door de schijnbare tegenstelling van de harde militaire werkelijkheid van defensie en de wereld van de schone beelden kunsten, zorgen de daaruit voortkomende kunstwerken bij de toeschouwer voor aandachtige verdieping in de ander en zijn of haar verhaal. De resultaten zullen te zien zijn in grote expositieruimtes, publieke ruimtes tot aan kleinere locaties.


Impact

Voor elke locatie verlangen we naar een passende en flexibele invulling, de grootte en schaal zullen variëren, maar de impact zal even groot zijn. Met een groot aantal ambassadeurs online, documentaires, podcast en interactie vanuit de expositie zelf. We werken aan een schoolparticipatieprogramma, samenwerking met studenten van hogescholen, lezingen van aansprekende militairen, kunstenaars en andere professionals, workshops met precisie en aandacht, actionpainting in de maakplaats en een interactieve thuisfrontwand waarop bezoekers hun indrukken delen met geüniformeerde en hun thuisfront, want ook hun verhalen verdienen het gehoord en gezien te worden.


Flexibel in verbinding

Omdat de verbeelding van hun verhalen gaat over kwetsbaarheid, gedrevenheid, (naasten)liefde en ideologie, was het belangrijk veteranen en thuisfront te koppelen aan even professionele kunstenaars met gelijke passie. De kunstenaars zijn even divers als de veteranen en thuisfront aan wie ze gekoppeld werden, die werken met evenzoveel verschillende media. Er zijn sculpturen, poezie, schilderijen, installaties, muurwerken, foto's, tekeningen, groot en klein, stoer en teder. Door de diversiteit in verschijningsvorm, maar de eenheid in diepgang en menselijkheid worden de onderliggende verhalen én het overkoepelende thema - Wat is onze vrijheid de samenleving waard? - voor alle toeschouwers en participanten zichtbaar, tastbaar en invoelbaar.


Helmen Vol Verhalen wil de gehele Nederlandse bevolking bereiken en raken

Daarom kozen we voor diversiteit, wel met de hoogst haalbare kwaliteit voor ogen.De veteranen en hun thuisfront verdienen niets minder dan dat. De expositie moet breed uitgedragen worden in zoveel mogelijk provincies, zoals de veteranen en hun thuisfront dat hebben gedaan met hun diepste zielenroerselen. Zij verdienen het gehoord en gezien te worden samen met de kunstenaars, die als 'buddy' met hen meegingen op missie door de kunsten.


Steun Helmen Vol Verhalen

Vanaf het begin van de coronatijd, zijn we gaan lopen. Na stap één komt stap één, zo ook met het verzamelen van financiële middelen en hulp in goederen en diensten. Vele partijen en organisaties gaven ons hun steun. Nu vragen we die steun aan de Nederlandse bevolking, burgers, militairen en hun thuisfront om hun steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van een reizende expositie. Hoe meer steun en bijval hetzij financieel of door producten en diensten hoe langer en verder de expositie van Helmen Vol Verhalen kan reizen door Nederland.


Doe mee en steun Helmen Vol Verhalen!


Of zoals Wubbo Ockels zou zeggen 'Even a small thing does something.' Of het nu een eenmalig klein of groot bedrag is of je wil Helmen Vol Verhalen met een maandelijks bedrag ondersteunen. Alles wordt gewaardeerd. Wij zullen de toegankelijkheid zo laagdrempelig mogelijk houden. Wij betalen met zorgvuldige aandacht alle steun terug, waarbij we alle ambassadeurs graag met energie en liefde terug betalen met een prachtige expositie en heel veel uitwisseling en interactie.


Expositie Helmen Vol Verhalen gaat reizen!

Als eerste landen we in de provincie Overijssel in het 'Vrijheidsmuseum' in Nijverdal, onze volgende stop is nog niet bekend maar we doen in ieder geval de provincies Groningen, Limburg en Utrecht aan. Het liefst doen we alle provincies in Nederland aan en daar hebben we jullie steun bij nodig!


€ 1.205

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.