Onderdak   

Aangemaakt door :

Tim Vd elsen

Locatie:

Eindhoven, Netherlands

Allereerst wens ik iedereen het beste voor 2022...


Voor mijn begint het jaar heel slecht met een schaamtegevoel zet ik een crowdfunding op een uitgerekend voor mezelf.


Doordat een relatie stopte ben ik in de financiële problemen geraakt omdat er geld van mijn rekening is afgeschreven waar ik al maanden niets vanaf wist.


Zonder dat ik het wist werden rekeningen terug geboekt en van mijn rekening afgeschreven door mijn ex via mijn eigen telefoon, de relatie stopte maar krijg nu ineens allerlei brieven met betaal herinneringen, sommaties en beslaglegging terwijl ik nooit een brief gezien heb omdat ze uit mijn brievenbus gehaald zijn.


Ik schaam me dood, ik werk gewoon, heb nooit financiële problemen gehad en nu zit ik zwaar in de pinarie.


Heb geprobeerd regelingen te treffen maar dat duurt voor de schuldeisers te lang en nu dreig ik uit de verzekering gezet te worden, huis uitzetting dreigd en de verzekering van mijn auto is al stopt gezet....


Het bedrag wat ik nodig heb voor het einde van februari is 4000 euro en ondanks de schaamte grijp ik nu alles aan om te voorkomen op straat te belanden.


Als 4000 mensen 1euro doneren ben ik dit de problemen ik hoef geen grote bedragen alleen heb ik nu echt heel snel hulp nodig want de gevolgen zijn voor mijn nu niet te overzien als er niet snel een wonder gebeurt.


Bedankt dat u de tijd neemt om dit te lezen en hopelijk begrijp u de noodkreet en kunt u een kleine bijdragen missen zodat ik snel uit deze ellende kan komen en na al deze lasten een punt kan zetten achter deze ellendige relatie.


Liefs, Tim


___english___<pre class="ql-syntax" spellcheck="false">First of all I wish everyone the best for 2022... For me, the year starts very badly with a feeling of shame I put a crowdfunding on precisely for myself. Because a relationship ended, I got into financial problems because money was debited from my account that I hadn't known about for months. Without my knowledge, bills were reversed and debited from my account by my ex via my own telephone, the relationship ended but now suddenly I receive all kinds of letters with payment reminders, summons and seizure while I have never seen a letter because it came out of my mailbox have been achieved. I'm ashamed, I just work, I've never had financial problems and now I'm in a lot of trouble. Tried to make arrangements but that takes too long for the creditors and now I threaten to be evicted, eviction threatened and the insurance of my car has already been stopped.... The amount I need before the end of February is 4000 euros and despite the shame I now do everything to avoid ending up on the street. If 4000 people donate 1 euro, this is the problem I don't need large amounts of money, I just need help really quickly because the consequences for me are incalculable if a miracle doesn't happen soon. Thank you for taking the time to read this and hopefully you understand the cry for help and can miss a small contribution so that I can quickly get out of this misery and after all this burden, put an end to this miserable relationship. </pre>
€ 0 van € 4.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.