Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Harriet Tubman Huis

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Het Harriet Tubman Huis is al 22 jaar een kleinschalig opvanghuis in Amsterdam Zuid-Oost voor kwetsbare vluchtelingvrouwen en kinderen. De vrouwen verblijven op een veilige plek in afwachting van hun verblijfsvergunning. Ze kunnen even op adem komen en we leren hen om zelfredzaam te zijn, ter voorbereiding op de verblijfsstatus in Nederland.


Het Harriet Tubman Huis is een ANBI-instelling, die volledig draait op donaties van particulieren en instellingen. Iedereen werkt er als vrijwilliger.


WIt u het Harriet Tubman Huis financieel ondersteunen in haar werk? Doneer dan een bedrag via deze website. Wij zijn u hiervoor, namens de vrouwen en kinderen, erg dankbaar! 


Website: www.harriettubmanhuis.nl

Email: [email protected]
€ 530 van € 1.000
53% gefinancierd
558 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.