Maatschappij   

Aangemaakt door :

Maarten Bavinck

Locatie:

Amsterdam, Netherlands

+ Engels volgt Nederlands +

De GID-programmagroep heeft zich uit het breken van de coronacrisis het hoofd gebroken over de mogelijkheid tot solidariteit met mensen in het Zuiden - mensen die tijdens een lockdown geen salaris ontvangen en voor wie het dagelijks moeilijk is in voldoende eten te voorzien. We hebben daarom een GID-Solidariteit actie gestart en onze promovendi uit diverse landen aangemoedigd om kleine projectvoorstellen in te dienen. Deze voorstellen zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit Maarten Bavinck, Esther Miedema en Nicky Pouw, waarbij de volgende criteria gehanteerd werden: relevantie, uitvoerbaarheid, banden met de uitvoerende organisatie, en perspectief op voortzetting van de relatie. De vijf ingediende voorstellen zijn volgens deze criteria beoordeeld, en twee voorstellen voor noodhulp zijn uitgekozen. Aan ieder van deze voorstellen willen wij € 1000 Euro toekennen, dus € 2000 in totaal. Daarom zijn we nu, binnen de afdeling GPIO, bezig met een crowd-funding actie, in het vertrouwen dat we dit bedrag met z'n allen kunnen kunnen brengen. Hopelijk zijn jullie het hiermee eens!

De twee voorstellen zijn:

1. Aarthi Sridhar, promovenda bij ons, heeft een voorstel getiteld 'Noodvoedingshulp aan kleinschalige vissersfamilies van Nagapattinam, Tamil Nadu, India'   ingediend. Dit projectje wordt uitgevoerd door de vissers-NGO SNEHA, waar zij al vele jaren contact mee heeft. Dit contact zal in de toekomst worden voortgezet. Omdat de 'lockdown' in India tot 3 mei geldig is, zijn veel vissersgezinnen in de problemen gekomen. Aarthi schrijft:

“Momenteel is er dringend behoefte aan de distributie van droge rantsoenen en sanitair aan kustdorpen in het zuiden van Tamil Nadu. Hoewel er in de stad een paar winkels zijn waar de inwoners van de stad Nagapattinam rantsoenen kunnen kopen, zijn de dorpelingen afhankelijk van het aanbod van de overheid dat nog moet beginnen. Gezinnen hebben geen voorraad meer en hebben hulp nodig. Alleen al in het district Nagapattinam zijn er meer dan 8000 vissershuishoudens die hulp nodig hebben. Een maand rantsoen voor een huishouden kost ongeveer 3000 Rs (= € 30) en daarom wordt er financiering gezocht om deze benodigdheden te kopen. Hoewel de GID-fondsen slechts een fractie hiervan zullen dekken, zal het op dit moment dankbaar worden geaccepteerd. ”

 

2. Nashia Ajaz, eveneens promovenda bij ons, heeft een voorstel getiteld 'Supply of Essential Food Items to Transgenders and Theatre Artists in Rawalpindi, Pakistan'. Dit projectje wordt uitgevoerd door de National Development & Management Council (NDMC) die veel contacten heeft in de artistieke gemeenschap van deze stad. Nashia schrijft:

“In Pakistan, vanwege de beperkte sociaaleconomische kansen, bedelen de leden van de transgendergemeenschap ofwel op de oversteekplaatsen of verdienen ze hun brood door op te treden bij bruiloften en andere soortgelijke evenementen. Nu, na het opleggen van de afsluiting, zijn al dergelijke evenementen en bijeenkomsten gestopt en is er geen verkeer op de wegen. Dit heeft ook het leven van de transgenders volledig verlamd. Het aantal transgenders dat in Rawalpindi en Islamabad woont, is meer dan 1.000. Evenzo wonen volgens een zorgvuldige schatting meer dan 1.000 theaterartiesten en -personeel in de regio Rawalpindi / Islamabad. Deze theaterwerkers verdienen hun dagloon en ondersteunen hun families door op te treden in lokale theaterhuizen en in de Rawalpindi Arts Council. Omdat alle theatershows en aanverwante evenementen zijn gesloten vanwege deze gezondheidscrisis, hebben deze theaterwerkers hun levensonderhoud verloren. ”

We zouden het erg waarderen wanneer jullie - collega's binnen GPIO - ons helpen om deze projectjes te realiseren - een klein teken van solidariteit. Wij zullen zorgdragen voor het maken van verantwoordelijke voor een verantwoording achteraf.


Maarten, Esther, Nicky

+ Engels +

Na het uitbreken van het coronavirus besloot de GID-programmagroep, die last had van de heersende ongelijkheden, om een Solidariteitsinitiatief op te richten, rekening houdend met de mensen in het Zuiden die vaak hun inkomstenbron hebben verloren en wanhopig op zoek zijn naar voedsel. We hebben onze promovendi aangemoedigd om kleine voorstellen in te dienen, die vervolgens zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit Maarten Bavinck, Esther Miedema en Nicky Pouw. De beoordelingscriteria waren: relevantie van het project, haalbaarheid, betrokkenheid bij de uitvoerende instantie en perspectieven voor voortzetting van de relatie. Vijf voorstellen zijn beoordeeld en twee zijn geselecteerd voor uitvoering. Ons doel is om voor elk van deze miniprojecten € 1000 te verzamelen (€ 2000 in totaal). De twee projecten zijn:

1. Aarthi Sridhar, die bij ons promoveert, heeft een voorstel ingediend met de titel: Noodhulp aan kleine vissersfamilies in Nagapattinam, Tamil Nadu, India '. Het project wordt uitgevoerd door de NGO SNEHA, waarmee Aarthi een langdurige relatie heeft. De afsluiting, die nu is verlengd tot 3 mei, levert veel moeilijkheden op voor vissers en vishandelarenfamilies. Aarthi schrijft:

“Momenteel is er dringend behoefte aan de distributie van droge rantsoenen en sanitair aan kustdorpen in het zuiden van Tamil Nadu. Hoewel er in de stad een paar winkels zijn waar de inwoners van de stad Nagapattinam rantsoenen kunnen kopen, zijn de dorpelingen afhankelijk van het aanbod van de overheid dat nog moet beginnen. Gezinnen hebben geen voorraad meer en hebben hulp nodig. Alleen al in het district Nagapattinam zijn er meer dan 8000 vissershuishoudens die hulp nodig hebben. Een maand rantsoen voor een huishouden kost ongeveer 3000 Rs (= € 30) en daarom wordt er financiering gezocht om deze benodigdheden te kopen. Hoewel de GID-fondsen slechts een fractie hiervan zullen dekken, zal het op dit moment dankbaar worden geaccepteerd. ”

2. Nashia Ajaz, die ook aan de UvA promoveert, diende een voorstel in met de titel: 'Supply of Essential Food Items to Transgenders and Theatre Artists in Rawalpindi, Pakistan'. Dit project wordt uitgevoerd door de National Development & Management Council (NDMC), die nauwe relaties onderhoudt met de artistieke gemeenschap in deze stad. GID kan een kleine bijdrage leveren aan dit project. Nashia schrijft:

“In Pakistan, vanwege de beperkte sociaaleconomische kansen, bedelen de leden van de transgendergemeenschap ofwel op de oversteekplaatsen of verdienen ze hun brood door op te treden bij bruiloften en andere soortgelijke evenementen. Nu, na het opleggen van de afsluiting, zijn al dergelijke evenementen en bijeenkomsten gestopt en is er geen verkeer op de wegen. Dit heeft ook het leven van de transgenders volledig verlamd. Het aantal transgenders dat in Rawalpindi en Islamabad woont, is meer dan 1.000. Evenzo wonen volgens een zorgvuldige schatting meer dan 1.000 theaterartiesten en -personeel in de regio Rawalpindi / Islamabad. Deze theaterwerkers verdienen hun dagloon en ondersteunen hun families door op te treden in lokale theaterhuizen en in de Rawalpindi Arts Council. Omdat alle theatershows en aanverwante evenementen zijn gesloten vanwege deze gezondheidscrisis, hebben deze theaterwerkers hun levensonderhoud verloren. ”

Help ons alstublieft deze kleine projecten te realiseren, als teken van onze solidariteit. Dank je! Wij zorgen voor een snelle overmaking van het geld en vragen om details over de uitvoering ervan.


Maarten / Esther / Nicky


Rekening houdend met de situatie van mensen in het Zuiden, heeft de GID-groep een Corona Solidarity Initiative gelanceerd. Promovendi dienden twee voorstellen in die steun verdienen. De eerste betreft noodhulp aan transgenders en theaterartiesten in Rawalpindi, Pakistan, en de tweede is gericht op visarbeiders in Zuid-India.
€ 1.455 van € 2.000
72.8% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.