Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Ger van Vliet

Locatie:

Groningen, Nederland

Geef deze jongens een kans om zich te ontwikkelen!

Give these boys a chance to grow mentally and get education - see below for English version!


Wij zijn de trotse ouders van 2 jongens van 11 jaar oud. Vanaf volgend schooljaar zouden ze naar voortgezet onderwijs kunnen. Helaas zijn beiden energetisch beperkt door een slaapstoornis, waarbij de melatonine gehaltes 's middags ontzettend hoog zijn en 's nachts zo laag, zodat deze onmeetbaar zijn. Dit betekent dat ze overdag erg moe zijn. Bovendien hebben beide lichamelijke handicaps opgelopen door vroeggeboorte.


Beiden kunnen goed tot leren komen, wanneer de omstandigheden optimaal aangepast zijn. Dit is helaas niet haalbaar in regulier onderwijs van de overheid, ondanks pogingen daartoe zien de scholen die bekostigd worden door de overheid dit niet zitten Wij hebben echter een particuliere school gevonden die wel de nodige aanpassingen kan en wil doen, waarbij 1 keer per week fysiek naar school gereisd wordt en de rest van de week zelfstandig thuis en via webcam verbinding samengewerkt kan worden met de klas.


Deze particuliere school vraagt lesgeld van 500 Euro per maand per kind, Onze ene zoon heeft een verbale spraakstoornis en een tolk kan hierbij zeer behulpzaam zijn voor communicatie met andere kinderen. Deze wordt nu nog vergoed door de overheid, omdat hij op een school van de overheid zit. De tolk zullen wij ook zelf moeten gaan bekostigen. Beide jongens zijn zeer goed met computers en hebben in het verleden een laptop van de UWV gekregen, omdat schrijven moeilijk gaat en typen beter lukt. Helaas kan ik als moeder niet meer zorgen voor extra inkomsten door ziekte.


Wist u dat er ruim 15.000 kinderen thuis zitten, omdat passend onderwijs ontbreekt? (zie balansdigitaal)


Helpt u mee om te voorkomen dat deze jongens thuis komen te zitten?We are the proud parents of 2 boys of 11 years old. Next year they could go to high school. Both boys have energetic problems due to a sleeping disorder. The level of melatonine is very high in during the day especially in the afternoon and at night it is very low. So when to have to go to school they are very tired. Both children have some disabillities, because they were born very premature (3 months too early).

They both can learn well if the circumstances are right. At a regular high school they are not able to offert this. We found a very good private school where they can adjust very well. Our children could come once a week and the others days they can be connected via webcam with their class. This way they will not loose energy by travelling a long way. This school is costs 500 Euro per child each month. This is too much money for us and cannot be solved with an extra job, due to illnes of the mother.


Did you know there are over 15,000 children at home without education in The Netherlands, due to not suitable education?


Please help us so our children will not be without education.

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.