Fonds Gehandicaptensport

Sta als één team achter de sporters met een handicap

Fonds Gehandicaptensport
Netherlands, Netherlands

Share page on:

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. 

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting.

Jouw hulp is van harte welkom!  Wil jij ons helpen om samen met vele andere vrijwilligers, donateurs, sponsoren, ambassadeurs en partners onze ambitie verdere invulling te geven? Dat zou heel goed kunnen door middel van het opstarten van eigen acties. Denk bijvoorbeeld aan een veiling, een rommelmarkt, een sporttoernooi of laat jezelf sponsoren als je deelneemt aan een evenement. Het zou geweldig zijn als jij ons helpt om sport voor mensen met een handicap structureel mogelijk te maken. Want alleen door als één team achter de sporters met een handicap te staan kunnen wij ons doel realiseren. Wij ondersteunen jouw actie graag!


Omdat niemand buitenspel mag staan!