Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting HoPe

Locatie:

Cuzco, Peru

Dit project verzorgt naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding van kinderen in achterstandswijken. Zij hebben thuis nauwelijks de gelegenheid huiswerk te maken. De schoolresultaten van deze kinderen zijn aantoonbaar beter, het vergroot de kans dat zij hun opleiding afmaken en op een vervolgopleiding en/of werk.

Net als in Nederland is Peru getroffen door de Corona crisis, ook daar wordt op dit moment onderwijs gegeven op afstand.

Zodra er weer iets meer bewegingsvrijheid mogelijk is, wordt extra ondersteuning nog belangrijker voor deze doelgroep.

Stichting HoPe wil de capaciteit van de biblioteca Kallpanchis uitbreiden en daarvoor zijn extra leerkrachten nodig.


Het Probleem

Schoolkinderen in Peru hebben veel huiswerk.

Maar wat als je geen ruimte hebt om het te maken, geen computer of

schoolboeken hebt of je vooral Quechua spreekt en niet zo goed bent in Spaans?


De Oplossing

Voor de kinderen in de achterstandswijk Villa Maria van Cusco organiseert HoPe naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding in het gemeenschapshuis, Biblioteca Kallpanchis.

Dagelijks komen hier zo’n 40 tot 60 kinderen van 6 tot 18 jaar.

In de Biblioteca kunnen de kinderen lezen en hun huiswerk maken. Het is uitgerust met computers met internetverbinding en heeft een uitgebreide bibliotheek.

Waar nodig krijgen de kinderen professionele ondersteuning door medewerkers van de Biblioteca in de vakken waarin ze zwak zijn.

Op de eigen school ontbreekt meestal de tijd voor extra uitleg. De begeleiding richt zich op 4 vakken: communicatie en Engels (klassikaal) en wiskunde/rekenen en computervaardigheden

(individueel).

Verder behoort begeleiding bij het lezen en schrijven tot de mogelijkheden.

Voor ieder kind is er een volgsysteem, waarin de vorderingen per kind en hun schoolresultaten worden bijgehouden.

Op deze manier wordt duidelijk of de aanpak effect heeft en waar bijstelling nodig is. Van de ouders wordt een kleine maandelijkse bijdrage gevraagd (5 Soles), maar als ze dat niet kunnen betalen, wordt daar iets op gevonden.

Kinderen worden om die reden nooit uitgesloten.

€ 1.800 Doelbedrag
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.