Aangemaakt door :

StartUp4kids Foundation

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten. Xtra scholing, xtra kansen!

De plek waar een kind opgroeit, bepaalt in grote mate de kans op het volgen van goed onderwijs. Onderwijs vergroot op haar beurt de kans op het vinden van een passende baan en het kunnen voorzien in de basisbehoeften. Door kinderen naast de reguliere vaardigheden op school ook life skills aan te bieden, vergroot dit hun kans op een gelukkig en zelfredzaam leven.

In de landen waar StartUp4kids actief is, hebben veel kinderen helaas niet de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. Ook van een bredere vorming met betrekking tot sociale, emotionele en financiële vaardigheden is nagenoeg geen sprake. Zeker niet voor de kwetsbare doelgroepen waar wij ons als stichting voor inzetten.


StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten.


Om dit te realiseren, zet StartUp4kids zich al sinds 2009 in om achtergestelde kinderen extra kansen te bieden die hen helpen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Dit doet de stichting door middel van fondsenwerving waarmee onderwijsprogramma’s gefinancierd worden. Deze onderwijsprogramma’s focussen zich op sociale en financiële vaardigheden. De stichting maakt hiervoor gebruik van het bewezen programma van Aflatoun. Daarnaast zet de stichting zich, samen met haar lokale partners, in voor het verbeteren van de kwaliteit van het 

reguliere onderwijs.


Onze werkwijze: StartUp4kids initieert wereldwijd scholingsprojecten en biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten.

Onze focuslanden: Wij bieden extra scholing aan achtergestelde kinderen in Peru, Ethiopië, Botswana, Ecuador, Guatemala, Nepal en in Nederland.

Ons lesprogramma: Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

Specifieke doelgroep: Wij focussen ons op achtergestelde kinderen zoals fysiek en geestelijk beperkte kinderen, kinderen uit rurale gebieden, weeskinderen en meisjes.

Duurzame kennisoverdracht: Ons lesprogramma is gebaseerd op ervaringsleer. Dit zorgt voor een blijvend verschil in de levens van de kinderen en in die van hun omgeving.

Extra support: Na de afronding van het lesprogramma blijven we de kinderen stimuleren via een online platform en het aanbieden van kennis over microfinanciering, crowdfunding, etc.

Achtergrond:  “In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek echter dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vraag me af in hoeverre deze kinderen kansen hebben hun dromen waar te kunnen maken. Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 richt ik Stichting Proniños (nu StartUp4kids Foundation) op omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.” Katja Visser

Extra informatie:  Meer weten over onze stichting? Neem contact op met Katja Visser via [email protected]


€ 0 van € 2.376
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.